Adviescentrum Migratie (ACM)

**************************************************************

In januari 2014 fuseerden op last van het Ministerie van Welzijn
de drie CAW’s in Antwerpen tot één groot CAW.

Naast het PSC-Vluchtelingenwerk, dat een onderdeel was van CAW De Terp, bestond er ook een vluchtelingendienst in CAW De Mare. Het nieuw gevormde CAW Antwerpen besloot deze twee werkingen op één plaats samen te brengen. Men koos voor de Lange Stuivenbergstraat. PSC Open Huis verhuisde naar de overkant en de collega’s van de vroegere vestiging in Deurne kwamen erbij.

De huidige naam van het gezamenlijk vluchtelingenwerk is nu
AdviesCentrum Migratie (ACM)

http://www.caw.be/adviescentrum-migratie

Het ACM-team kreeg een eigen coördinator en het PSC-Antwerpen werd weer
veel meer een vrijwilligersorganisatie. Sinds januari 2016 heeft het PSC
één werker in dienst en dat is de stadspredikant. 

**************************************************************

Adviescentrum Migratie (ACM) - voorheen PSC Vluchtelingenwerk (1986-2015) - bestaat nu meer dan 30 jaar.

In de 80-er jaren brachten landlopers/daklozen als eersten mensen mee die net als zij een onderdak hadden gevonden in een van de vele kamertjes in de Dambruggestraat. De vraag van hen ging over meer dan armoede en administratieve uitsluiting.

De vragen van deze nieuwkomers, asielzoeker of kandidaat- vluchtelingen zoals toen nog werden genoemd voegden een nieuw hoofdstuk ’Verblijf’ toe aan het welzijnswerk in die tijd. In die zelfde tijd werden protestantse kerken aan gesproken uitgenodigde vluchtelingen op te vangen uit Zuid Oost Azië. Enkel jaren later mochten ook Ghanese vluchtelingen gebruik maken van die gastvrijheid. Zij waren echter niet uitgenodigd maar kwamen ‘spontaan’ asiel aanvragen. Eind jaren tachtig en de negentiger jaren stonden vooral in het teken van de opvang van Assyrische christenen uit Turkije.

Taallessen werden gestart , een kinderclub werd op gericht en in Betet Skara, het Assyrische weefatelier konden de vluchtelingen zelf laten zien waar hun talenten lagen. Na 2000 veranderde de doelgroep op de golven van oorlog en vrede. Opeens hadden we Europese vluchtelingen uit de Balkan en andere landen van Oost Europa. De oorlog in Afghanistan, Somalië , Irak, Liberia, Sierra Leona, doe weer andere mensen vluchten, vaak jongen mensen. Na 2003 vangt de jongerenwerking niet langer alleenstaande minderjarige asielzoekers op maar richt zich vooral op jongeren tussen 18 en 21 jaar die veronderstelt worden volwassen te zijn. 
In het Vrouwenhuis komt naast klassieke programma’s ook creatieve therapie, opvoedings-ondersteuning en creatieve workshops op de agenda te staan.

Tot nu toe komen volgende deelaspecten in het initiatief aan bod :

  • Onthaal : aanmelding, onthaal en begeleiding op sociojuridisch vlak

  • Terugkeer-coaching : informatie en begeleiding van mensen die vrijwillig willen terug keren naar hun land van herkomst of naar een ander land waar zij toegelaten zijn.
  • Vrouwenwerking
  • Jongerenwerking


Vanaf 2015 werd er een nieuw team gevormd met De Vluchtelingedienst Deurne, het vroegere de Mare.
Het PSC Antwerpen vzw. is erkend als vrijwilligerswerking en blijft verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking in het voormalige PSC huis.

Sindskort kunnen personen met verblijfsvragen en een precair verblijfsstatuut terecht bij het nieuw samengesteld team met een nieuwe naam: Adviescentrum Migratie (ACM)
Dit team is een samengaan van de Vluchtelingendienst en het PSC Vluchtelingenwerk.


Nieuwsberichten

Pagina 1 van 8  > >>


6 Jan 2016
Ingezonden door: Luc Hommers

18 januari 2016 - Vrijwilligers Netwerk Vluchtelingen organiseert een vormingsavond voor vrijwilligers met als thema  “Welke rol speelt cultuur in je contacten met vluchtelingen?”

Birsen Taşpinar is psychologe en systeemtherapeute. Omdat zij van oordeel was dat psychologie niet zonder culturele betekenissystemen beschouwd kan worden, studeerde ze daarna sociale en culturele antropologie. Bij haar dagelijkse werk als therapeute ziet ze hoe migratie zowel verrijkend als verwoestend kan werken in het leven van mensen. Ze schrijft ook columns voor het magazine Mo*.

Datum: maandag 18 januari 2016 van 19.30 tot 21.30 uur. 
Plaats: Bond Zonder Naam/Filet Divers, Rolwagenstraat 49, te Antwerpen

Download de brochure hier

 

 


31 Dec 2015
Ingezonden door: Ina Koeman

Tetty Rooze ging in Oktober naar een conferentie ivm mensenhandel. Hieronder vindt u haar verslag en verwijzingen. In deze periode proberen winkels, internetbedrijven je te overdonderen met bewijzen dat zij deze slogan uit het liedje van Herman van Veen kunnen waarmaken: Van fietsen en tassen tot grote witte ijskasten. Allerhande stropdassen, allerhande winterjassen. Sommige websites maken je zelfs duidelijk dat mensen te koop zijn. Verhalen van vluchtelingen maken het heel concreet. Een vluchtelinge vertelde dat ze tijdens de economische boycot van Irak getuige was van kinderen die uit het weeshuis in Bagdad werden gehaald en op straat verkocht aan de hoogst biedende.

 


31 Dec 2015
Ingezonden door: Ina Koeman

Janine Meijer schreef een verslag over het weekend met de vluchtelingen uit Brussel …
In het weekend van 4,5 en 6 december kwamen er twaalf vluchtelingen vanuit Brussel met een bus naar Antwerpen. Het ging uitsluitend om Afghaanse mannen die geen plek hadden in de noodopvang in Brussel georganiseerd door de overheid. Vrouwen en kinderen krijgen voorrang bij het verdelen van de opvangplekken. Vluchtelingenwerk Vlaanderen pikt de mannen op vrijdagavond van de straat in Brussel en brengt hen naar verschillende steden in Vlaanderen waar ze in gastgezinnen worden opgevangen.


26 Sep 2015
Ingezonden door: Ina Koeman
CAW Antwerpen en haar medewerkers worden sterk aangegrepen door de vluchtelingenproblematiek waar we nu mee geconfronteerd worden. Wij kunnen als geëngageerde sociale organisatie niet aan de kant gaan zitten en toekijken. Daarom riep het directie- en beleidsteam iedereen op voor een actievergadering, afgelopen dinsdag (8 september). We bespraken wat we als organisatie kunnen doen. Lees hier een neerslag. Door Meron Knikman

26 Sep 2015
Ingezonden door: Tetty Rooze
De beelden van mensen op de vlucht in de afgelopen maanden choqueren en maken heel wat gevoelens los. Ze vertalen wat er in de wereld gebeurt en brengen het dichter bij. Dichter dan wij soms voor mogelijk achten of willen. Wij zijn blijkbaar ook van deze wereld en worden geraakt door hetgene er gebeurt.