Hartelijk dank


VOOR UW BIJDRAGE


PSC Antwerpen
778-5905114-03
IBAN BE21 7785 9051 1403, BIC GKCCBEBB
 

Voor fiscaal aftrekbare giften (min. 40€):
CAW de Terp
777-5905739-67 mvv PSC
IBAN BE93 7775 9057 3967, BIC GKCCBEBB
 

Steunverleningrekening van het Vluchtelingenwerk
778-5902361-63
IBAN BE40 7785 9023 6163, BIC: GKCCBEBB 
 

PSC Open Huis
778-5984910-65
IBAN: BE18 7785 9849 1065, BIC: GKCCBEBB

 

Wist u dat ...

In een testament wordt vastgelegd wat er met uw nalatenschap gebeurt. Naast familie en vrienden kunt u ook Protestans Sociaal Centrum  opnemen in uw testament.
Een testament is niet noodzakelijk definitief. U kunt het steeds herroepen of wijzigen. Met een testament maakt u een keuze voor de toekomst, het verarmt u niet bij leven.
Wanneer u uw testament wilt opmaken, kunt u uw notaris vragen dat voor u te doen en het te laten registreren. Ook als u liever zelf uw testament opstelt, vraagt u best uw notaris om raad.

Hier vindt u meer info over een 'testament duolegaat'
 

Wist u dat ...

PSC- Antwerpen, PSC Open Huis en PSC Vluchtelingenwerk vrijwilligers zoeken?

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol!

Heeft u er ooit aan gedacht om u vrijwillig in te zetten voor nieuwkomers, vluchtelingen en mensen die in armoede leven in onze stad die met meer vragen zitten dan ze opgelost krijgen? Bij het PSC zijn er en aantal mogelijkheden. Lees hier voor meer info.