DOWNLOADS


  PSC-VoedselGiftbon-5Euro-A4print.pdf
PSC Steunkaart voor de Sociale Kruidenier - Waarde 5 Euro

Middels deze PDF kunt u PSC steunkaarten voor de Sociale Kruidenier uitprinten en verspreiden. Er zijn drie steunkaarten voorzien op één A4 vel. Wij danken u voor alle steun!

  PSC-Noodhulpfolder.pdf
PSC Noodhulpfolder

Al sinds de oprichting van het PSC is een voedselpakket een laatste strohalm voor mensen-in-armoede. Helaas is onze samenleving zo gestructureerd, dat er armoede bestaat en mensen afhankelijk maakt van (nood)hulp. Toch hebben we onlangs een drastische maatregel genomen: we stoppen zelf als voedselverdeelpunt in Antwerpen. Onder de noemer ‘noodhulp’ verwijzen we de mensen door naar partnerorganisaties of de sociale kruidenier. Deze verandering geeft ons kansen om meer tijd en energie te besteden aan het hart van onze organisatie: individuele hulpverlening, groepswerk en politiek werk.

  Folder_Cultuursensitieve_Zorg_VNV.pdf
Folder Cultuursensitieve Zorg VNV

Vrijwilligers Netwerk Vluchtelingen organiseert een vormingsavond voor vrijwilligers met intresse in Cultuursensitieve zorg met als thema “Welke rol speelt cultuur in je contacten met vluchtelingen?” met Birsen Taşpinar Op 18 januari 2016 van 19.30 tot 21.30 uur. Plaats: Bond Zonder Naam/Filet Divers, Rolwagenstraat 49, te Antwerpen Birsen Taşpinar is psychologe en systeemtherapeute. Omdat zij van oordeel was dat psychologie niet zonder culturele betekenissystemen beschouwd kan worden, studeerde ze daarna sociale en culturele antropologie. Bij haar dagelijkse werk als therapeute ziet ze hoe migratie zowel verrijkend als verwoestend kan werken in het leven van mensen. Ze schrijft ook columns voor het magazine Mo*.