Algemeen


Nieuwsberichten


23 May 2018
Ingezonden door: Luc Hommers

Als PSC Antwerpen en PSC Open Huis verwerken wij in het kader van onze activiteiten soms persoonsgegevens van onze bezoekers en vrijwilligers.  Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn zoals bijvoorbeeld een naam, een adres of een telefoonnummer.

In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over je bijhouden en wat je kan doen wanneer je niet akkoord bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor de administratie van onze Vereniging.

lees meer:  
Privacyverklaring PSC Antwerpen  en  Privacyverklaring PSC Open Huis 


14 May 2018
Ingezonden door: Luc Hommers

U bent van harte uitgenodigd voor de
feestelijke afscheidsdienst van Ina Koeman,
op zondag 24 juni 2018.

Aanvang 15 uur in de protestantse kerk aan
de Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen.
Na de dienst volgt een feest, waarbij u allen bent uitgenodigd.


19 Nov 2017
Ingezonden door: Luc Hommers

Kerstfeest! Vrede?!

SAMEN VIEREN IS PAS FIJN!

Vrijdag 22/12 van 17.00 - 19.30
Kom binnen voor een hapje en een drankje,
een woord een gebaar ...

Dit jaar met muzikale ondersteuning van:
SALON

is een ensemble bestaande uit 4 virtuoze musici dat voornamelijk hongaarse muziek brengt uit de tijd van het interbellum. Csárdás’, polka’s, operettes, klezmer, enz. zijn voor velen bekender dan wat men zou verwachten. Deze muziek wordt op een eigenzinnige en speelse manier nieuw leven in geblazen maar met respect voor cultuur en tradities.  

Kevin Van Stayen - viool en zang, Sven Van De Voorde - clarinet en accordion, Willy Appermont - piano, Ruben Appermont - contrabas

 


14 Nov 2015
Ingezonden door: Tetty Rooze

De werkgroep Vrijwilligers Netwerk Vluchtelingen heeft een folder opgezet voor vrijwilligers die 's avonds graag een cursus willen volgen rond het vluchtelingenwerk.
De folder is hier te downloaden.

Vrijwilligers Netwerk Vluchtelingen is ontstaan uit een samenwerking tussen organisaties die zich inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen. Het gaat onder meer om: CAW-Adviescentrum Migratie (ACM), De Loodsen, Bond zonder Naam, Filet Divers, EVA Ekeren, ORBIT vzw, en Dokters van de Wereld.


26 Sep 2015
Ingezonden door: Ina Koeman
Zoals u misschien weet is PSC Antwerpen-vzw reeds vele jaren ambassadeur van Welzijnszorg, de vereniging die voor de katholieke Adventscampagne. Elk jaar werkt het PSC eraan mee. Ook deze keer. Het gaat nu om duurzaamheid: om een toekomst zonder armoede.

26 Sep 2015
Ingezonden door: Ina Koeman
“En waar blijft de Kerk in dit verhaal? Ik dacht dat zij een boodschap had over barmhartigheid? Zij hebben honderden en honderden bedden, enorme keukens en badkamers in al die leegstaande kloosters en pastorijen in ons land. Alles staat klaar, netjes gekuist en lekker verwarmd, wees welkom, toch? Of heb ik hun initiatief gemist in deze zaak?” (Lien Van de Kelder op Facebook)
ORBIT Antwerpen organiseert een actualiteitsdebatWoensdag 7/10 | 19:30uAuditorium beweging.net, Nationalestraat 111, Antwerpen

26 Sep 2015
Ingezonden door: Tetty Rooze
AMOS – het oecumenisch netwerk migratie & asiel van ORBIT vzw bereidt met jou een nieuwe campagne voor

Het recht op een menswaardig gezinsleven voor migranten met en zonder papieren is de focus van de nieuwe campagne. Vaak wordt het gezinsleven bedreigd door moeilijkheden tijdens de vlucht, bij de gezinshereniging, door ongeschikte opvang tijdens de asielprocedure, door het uit elkaar halen van gezinnen als ze uitgewezen worden,… Je kan – samen met experten - meewerken aan de opbouw van deze campagne tijdens de Netwerkdag migratie & asiel van zaterdag 10 oktober 2015 van 9 tot 13:00 in Gemeenschapscentrum De Markten, Oude Graanmarkt, Brussel (nabij Beurs). Met een film, debat en workshops maken we er samen een actuele campagne van.

22 Apr 2015
Ingezonden door: Ina Koeman

PSC Open Huis is op 8 april verhuisd naar het nieuwe pand. Het ziet er fris en gezellig uit.
De keuken is ondertussen geplaatst, de meeste meubels zijn er… De mensen komen nieuwsgierig kijken.
Er is een “buitenzitje” gekocht… Wat een heerlijkheden allemaal. De mensen van PSC OH kunnen bijna niet meer wachten tot de activiteiten ook allemaal daar zullen doorgaan. Op 19 mei tijdens een uitgebreide receptie willen we graag alles aan u tonen. U bent van harte welkom tussen 16.00 en 19.00 uur! 

Binnenshuis is de jongerenwerking naar het eerste verdiep verhuisd. De jongeren voelen zich er wel thuis, maar nog niet alles is in orde: de ruimte is toch weer iets anders ingedeeld dan op ’t tweede. Verder worden dan in de maand april nog wat ruimtes bijgewerkt, want in de eerste week van mei komt het nieuwe team, met 5 collega’s, erbij. Dan moet alles in orde zijn!

Samen met Meron, de nieuwe coördinator, het Deurnse team en ons vluchtelingenteam zoeken we naar een nieuwe naam voor het vluchtelingenwerk. Misschien hebt u een goeie inval? 
De receptie in de nieuwe vluchtelingenwerking zal zijn op 19 juni! U bent dan vanaf 14.00 uur van harte welkom.
We zien uit naar uw komst!


6 Jul 2014
Ingezonden door: Ina Koeman
Op zaterdag 28 juni begint de Vastenmaand voor onze buren, collega’s en vrienden, die moslim zijn. De ramadan is een speciale maand in de islamitische kalender waarin tussen schemer voor zonsopkomst en zonsondergang gevast wordt. Het exacte begin van de Ramadan is afhankelijk van het verschijnen van de sikkel van de nieuwe maan.

6 Jul 2014
Ingezonden door: Ina Koeman

Op zondag 22 juni was het feest. Eindelijk! We hadden er met velen zo hard aan gewerkt, naartoe geleefd, variaties bedacht, sketches voorbereid, een liturgie gemaakt … 35 jaar bestaan we. En dat moest gevierd. Samen met het feit dat we weer in ons eigen huis wonen, verbouwd en al. Samen met het feit dat Filip sinds vorig jaar al 25 jaar werkt bij het PSC!. 35 jaren van samen(werkingen). 35 jaar inzet, ups en downs, teleurstellingen en succesjes, vreugde en verdriet. Dat alles vierden we.


4 Jul 2014
Ingezonden door: Ina Koeman

Tijdens de viering in de kerk nav ons 35-jarig bestaan hielden ds Johan Visser en ds Ina Koeman samen een preek, die we “dialoogpreek” waren gaan noemen. De tekst voor deze dialoogpreek kwam uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 13, vers 6 – 9: de gelijkenis van de vijgenboom.

In de week voorafgaand aan de viering groeide deze preek via de mails, waarin wij met elkaar in dialoog traden. De vrucht van deze dialoog vindt u hieronder uitgeschreven.


3 Jul 2014
Ingezonden door: Ina Koeman
Weet u wie er naast, achter of voor u staat? Mocht dat niet zo zijn dan is het de gelegenheid om kennis te maken. Gedurende die 35 jaar zijn heel wat mensen binnen en buiten gelopen op het PSC, waar dat we ook woonden: Sint Jansplein, Duinstraat, Dambruggestraat, Groeningenplein, Lange Stuivenbergstraat en Kerkstraat. 
Het waren en zijn bezoekers, buurtbewoners, collega's, betaald en onbetaald, nieuwkomers in de stad en geboren signoren, deelnemers aan activiteiten, mensen met vragen en mensen met antwoorden.

23 Jun 2014
Ingezonden door: Timor Nonneman

Hartelijk dank iedereen! Hartelijk dank om er samen zo'n mooi feest van te maken! Hartelijk dank voor de kaartjes, wensen en attenties! Hartelijk dank voor de jaren samenwerking, ondersteuning en belangstelling! 

Dat we in de toekomst nog veel samen mogen vieren!


8 May 2014
Ingezonden door: Ina Koeman

Dinsdag 29 april vond de jaarlijkse projectpartnerbijeekomst van ASF België plaats.
Onder het genot van soep, broodjes en muzikale begeleiding van onze vrijwilliger Caspar de Boor wisselden projectpartners, vrienden en vrijwilligers van ASF met elkaar van gedachten. Ina Koeman interviewde Paul Rossiers over hoe het is om te leven in armoede. Meer over dit interview leest u op de website van www.vredesdienst.be


26 Mar 2014
Ingezonden door: Timor Nonneman
Van 26/03 tot 01/04 verhuist het Protestants Sociaal Centrum (PSC-Vluchtelingenwerk en PSC-Open Huis) van de Dambruggestraat naar de Lange Stuivenbergstraat. We zullen hierdoor een tijdje onbereikbaar zijn.

Op donderdag 03/04 is er opnieuw open permanentie van de Vluchtelingenwerking en kunt u ons terugvinden in de Lange Stuivenbergstraat 54, 2060 Antwerpen.

De buitenhuis activiteiten van PSC-Open Huis blijven wel doorgaan, deze kunt u raadplegen via deze link.
 

5 Mar 2014
Ingezonden door: Ina Koeman
Zondag 9 maart zal de eerste zondag zijn van de Veertigdagentijd. Tijdens deze bezinningstijd zijn we in de kerkdiensten (en hopelijk ook op andere plaatsen) bezig met het lijden. Het lijden en sterven van Jezus, maar ook van mensen hier en nu. 


16 Dec 2013
Ingezonden door: Tetty Rooze
Het is druk in het PSC. De nummers voor de Open Permanentie momenten (dinsdag en donderdag) zijn meestal voor 9 uur uitgedeeld. Voor de mensen die daarna komen is er letterlijk en figuurlijk ‘geen plaats meer in de herberg’. Een bittere waarheid.

16 Dec 2013
Ingezonden door: Tetty Rooze

Meer dan twee miljoen Syrische vluchtelingen zoeken in de buurlanden beschutting tegen sneeuw en regen. Een miljoen doolt in eigen land op zoek naar bescherming voor de oorlog, tegen de sneeuw en kou. Wat doet Europa?

De winterwerking in Antwerpen ging een week eerder open vanwege de kou.
Dat is in schril contrast met de 2,3 miljoen Syrische vluchtelingen in de buurlanden die letterlijk hun tenten bedekt zien met sneeuw en regen (geregistreerde vluchtelingen door UNHCR: Jordanië 567.000, Libanon 840.000, Turkije 540.000, Irak 207.000, Egypte 129.000).

 

16 Dec 2013
Ingezonden door: Tetty Rooze

Het onthaal is dringend op zoek naar nieuwe medewerkers.
Omdat er geen financiën beschikbaar zijn hoopte het CAW dat via het OCMW mensen konden ingezet worden om werkervaring op te doen (art 60). Het PSC heeft nu al meer dan 10 maanden twee vacatures open staan voor medewerkers in het onthaal.


16 Sep 2013
Ingezonden door: Tetty Rooze

Het bericht 'Situatie Pakistaanse christenen verslechtert' toont des te meer vanuit welke omstandigheden mensen hun land moeten ontvluchten. En hoe moelijk het daarna is om de bewijslast/reden van vlucht in België ten gelde te krijgen!

Mocht u deze mensen bij begeleiding en opvang willen steunen dan kunt u financieel steunen door geld te storten op de rekening van het PSC Vluchtelingenwerk. BE40 7785 9023 6163.
Als u een gift van 40€ of meer wilt storten kunt u dit ook doen op de rekening:
CAW de Terp, BE93 775 9057 3967 mvv PSC. U ontvangt dan volgend jaar een attest voor de belasting.


15 Sep 2013
Ingezonden door: Ina Koeman

Van 1987 tot 2005 was ik betrokken bij de European Contactgroup on Urban and Industrial Mission. Ik was er tien jaar voorzitter van. Als PSC zijn we al die jaren lid geweest. De kracht van dit Netwerk was dat “grassrootpeople” (mensen in armoede, vluchtelingen, migranten) elkaar konden ontmoeten en bemoedigen. En ook konden ontdekken dat er in heel Europa dezelfde mechanismen werken. Dat een verzet daartegen niet alleen in Antwerpen, maar ook in Napels, Vilnius, Praag of Herne wordt gevoerd. Het waren heerlijke en stimulerende samenkomsten.

ECG bestaat niet meer. Dat was financieel niet meer haalbaar. We denken er met weemoed aan terug.
Die weemoed, maar ook de uitdaging “wat dan wel”… bracht een aantal “ECG-oldies” bij elkaar in Little Gidding, het kleinste dorpje van Engeland: er wonen 17 mensen. We waren er te gast in het Ferrar-house, één van de vele kleine bezinningsoorden die de Anglicaanse kerk bezit.


7 Sep 2013
Ingezonden door: Ina Koeman
Stralend komt ze binnen. Bijna een uur later dan we hadden afgesproken. ‘Sorry, ik was het vergeten. Ik zat in de kerk’. Ik moet erom lachen. Op maandag moet er ook gebeden worden.
Ik was al bijna weg, maar Gerd, een vrijwilligster bij Stella Maris – het huis van het haven pastoraat in Antwerpen, waar we hadden afgesproken - trakteerde me op een lekkere tas koffie. En Rein, een andere vrijwilliger, vertelde ondertussen over zijn ervaringen met de zeemannen. De café zaal is gezellig bezet met mensen van verre landen, die hier vooral lijken te komen om te kunnen skypen met hun familie overzee. Ik zie niet veel onderling contact. Maar als Vicky binnenzeilt kijken mensen even op van hun laptops. Ze lacht. Ze straalt. Vicky… Ik ken haar al een aantal jaren. En als we elkaar tegenkomen zijn we altijd blij.

26 Aug 2013
Ingezonden door: Tetty Rooze

Natuurlijk sterven in oorlogen veel mensen vanwege geweld, het bombarderen en schieten, maar er sterft ook een kleine kindje van anderhalf jaar vanwege het ontbreken van medicatie voor de koorts.
Een meisje wordt verkracht, zwijgt, want er is al zoveel ellende en wie zou ze trouwens kunnen vertrouwen om een klacht neer te leggen.
De vader is gescheiden van zijn gezin en weet niet waar ze zijn. Hij slaapt en eet niet meer.

‘Oorlog is verschrikkelijk’


25 Aug 2013
Ingezonden door: Tetty Rooze

Boeken

Centrum voor Gelijkheid van Kansen - "20 jaar actie. 20 standpunten" 

Naar aanleiding van de 20 jaar van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding brengt het Centrum een nieuwe publicatie uit: "20 jaar actie. 20 standpunten”.

Het Centrum geeft het woord aan twintig mensen (juristen, kunstenaars, sociologen...) die 'getuige' geweest zijn van het werk dat het Centrum gedurende twee decennia gevoerd heeft.
Te downloaden via deze link


25 Aug 2013
Ingezonden door: Tetty Rooze

Mensen tekenden, schilderden, beschreven 380 harten als teken van solidariteit met hulpverleners in Syrië, die durven blijven geloven in rechtvaardigheid en solidariteit. Ze zijn nog steeds hard nodig, vergeet hen niet.

Heel erg bedankt we hebben het doorgegeven.


15 Aug 2013
Ingezonden door: Tetty Rooze

De verhuizing is achter de rug. We zitten nu in de Dambruggestraat 126.

  • • Het PSC is gemakkelijk vanuit het Centraal Station bereikbaar, tram 12 stopt om de hoek en het metrostation Elisabeth (lijn 3,5,6,2) is om de andere hoek.
  • • Veel mensen hebben ons al gevonden, maar sommigen konden het adres toch niet gemakkelijk vinden. De Dambruggestraat is een heel lange straat. Volgende info helpt om ons te vinden: wij zitten vlak bij de Hubo en aan de achterkant van de Bibliotheek in het Permekegebouw op het De Conickxplein.

17 Jun 2013
Ingezonden door: Timor Nonneman

Actie op 19 juni vanaf 15u op de Groenplaats    

Het Antwerps platform van sociale middenveldorganisaties is bezorgd en roept op tot actie. We vragen om niet te besparen op de ondersteuning van gezinnen in armoede. Besparen op sociaal beleid is gezinnen in armoede dubbel laten betalen. 

De stad moet bezuinigen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Gezinnen in armoede hebben hun steentjes al moeten afgeven in de crisis. 
Haal het geld niet bij hun ondersteuning. 

De uitdagingen in Antwerpen zijn groot: 
- Betaalbare huisvesting
- Wegwerken van de kinderarmoede
- Opvangen van de vergrijzing en de verjonging van de bevolking
- Omgaan met superdiversiteit
- Het tegengaan van de groeiende inkomenskloof
- Een toegankelijke gezondheidszorg
- Het sociale weefsel herstellen 
- ... 
Dit vraagt investeringen en geen besparingen.