KORTE HISTORIEK


 

1979
het PSC start op het St Jansplein met vrijwilligers uit de kerken – in een kleine huiskamer – op de Ossenmarkt neemt ’t Frakske haar wonderbaarlijke vlucht

1980
het PSC verhuist naar de Duinstraat – samen met Op Vrije Voeten in één huis

1982
het PSC verhuist naar de Dambruggestraat – ’t Frakske komt in de Duinstraat terecht – De Halm wordt opgericht
1986
de vluchtelingendienst wordt officieel

1988
het PSC verhuist naar het Groeningerplein – De Halm blijft op de Dambruggstraat – ’t Frakske in de Duinstraat

1989
het PSC gaat explicieter werken – groepswerk krijgt duidelijker gezicht – men herkent zich steeds beter in de Urban Mission-uitgangspunten

1989
de relatie met de kerken wordt extra verstevigd door de komst van de eerste stadspredikant

1992
‘t Frakske verhuist naar de Lange Zavelstraat

1992
Het huis op de Dambruggestraat wordt gekocht om de Halm zeker te stellen

1995
het PSC verhuist naar de Lange Stuivenbergstraat, nadat er grote acties zijn geweest om het huis aan te kopen en te renoveren

1996
Open Huis wordt officieel lid van APGA (en in die hoedanigheid al “Vereniging Waar Armen het Woord Nemen”)

1998
Betet Skara wordt opgericht – het huis op de Lange Stuivenbergstraat (36) wordt ook gebruikt door de Vrouwenwerking, die tot dan toe taallessen verzorgde in het centrum n”Kerk en wereld” op de Lange Winkelstraat

1999
Het PSC stapt mee in de oprichting van CAW De Terp

1999
De vrouwenwerking neemt intrek in het oude klooster op de Lange Kongostraat

1999
De jongerenwerking wordt opgericht in krijgt een eigen ruimte in het huis op de Lange Stuivenbergstraat

2001
De vrouwenwerking neemt intrek in het oude postkantoor op de Lange Beeldekensstraat

2003
het vluchtelingenwerk wordt officieel onderdeel van CAW De Terp, en wordt samen met het Boysproject en de Steenhouwer de Basisbeweging – De Halm wordt opgenomen bij de residentiële afdeling

2004
Het PSC bestaat 25 jaar – koopt het pand op de Kerkstraat, waar eerst de vrouwenwerking en nadien ‘t Frakske hun intrek nemen

2005
Betet Skara, dat ondertussen al een zelfstandige VZW is geworden, gaat failliet

2006
Open Huis wordt aparte vzw: PSC Open Huis vzw

2006
PSC wordt officieel partner van Welzijnszorg

2007
PSC richt samen met andere partners: Stop Armoede.nu op

2011
De voedselbank verdwijnt in het PSC, de samenwerking met Filet Divers wordt nog explicieter

2011
Het vluchtelingenwerk bestaat 25 jaar

2012
’t Frakske wordt een officiële werkervaringsplaats binnen CAW De Terp

2012
De samenwerking tussen de Vrouwenwerking van PSC en YWCA wordt verstevigd binnen het CAW De Terp