KORTE HISTORIEK


PSC Open Huis vzw is ontstaan vanuit het Protestants Sociaal Centrum (PSC Antwerpen vzw). Dit bestaat al langer dan een kwarteeuw. Ook de PSC Vluchtelingenwerking (die nu deel uitmaakt van CAW De Terp) vindt hier haar oorsprong.

Het PSC werkt vanuit de visie van Urban Mission. Volgens deze oecumenische beweging worden maatschappelijke problemen èn mogelijkheden “van onderaf” bekeken. Het zijn de vragen van de mensen die de agenda bepalen.  Daarom willen we nooit sneller gaan dan de langzaamste kan, zodat de meest uitgesloten en vergeten mensen echt aan het woord komen.