BESTUUR EN LEDENDe leden van de vzw Protestants Sociaal Centrum Antwerpen komen voor een groot deel uit de Antwerpse gemeenten van de Verenigde Protestantse Kerk in België (1)

Ook zijn er mensen uit de vriendkerken, bv de Anglicaanse kerk, of de Antwerp International Protestant Church. Graag zien we ook vertegenwoordigers van de Katholieke kerk. In de vzw zijn echter ook de werkers en de vrijwilligers vertegenwoordigd. Zij beleven dagdagelijks wat het betekent om in het PSC te zijn, dus hun inbreng is tijdens de Algemene Vergadering van wezenlijk belang. 

Al de leden van de bovengenoemde vzw zijn ook lid van de vzw PSC-Open Huis, en die wordt nog aangevuld met de vertegenwoordigers van de Vereniging waar armen het woord nemen.

Uit de leden wordt het bestuur gekozen. Binnen de AV heeft elke VPKB-gemeente drie vertegenwoordigers, voor het bestuur wordt één van deze drie gekozen voor het bestuur. In het bestuur zitten 5 vertegenwoordigers van de Antwerpse VPKB-gemeenten, daarnaast zijn er drie plaatsen voor vertegenwoordigers van de vriendkerken.

Het huidige bestuur bestaat uit afgevaardigden van verschillende kerken in Antwerpen: 
Koen Kinsbergen (voorzitter, Antwerpen-Zuid), Bert Rouges (secretaris, Boechout), Benjamin Appermont (penningmeester, vriendkerk), Luc Hommers (Antwerpen-Noord), Nelly Penning-Lievaart (Brasschaat) , Egbert van Groesen (Anglicaanse kerk), Gerdine Westland (Antwerpen-Oost).
 Aan het bestuur zijn toegevoegd: Tetty Rooze (teamverantwoordelijke Vluchtelingenwerk) en Eric Joris (coördinator PSC Open Huis).
 Ina Koeman is toegevoegd als stadspredikant en  adviseur aan het bestuur. Vanaf april 2015 neemt Meron Knikman de coördinatie over van Tetty Rooze.

(1) De Verenigde Protestantse Kerk in België (V.P.K.B.) is de protestantse kerk, die officieel door de Belgische overheid is erkend. Zij is in 1978 ontstaan uit een fusie, een vereniging van drie voordien onafhankelijke kerkgenootschappen. In heel België kunt u ruim 110 protestantse 'parochies' aantreffen (waarvan overigens 2/3 in Wallonië en 1/3 in Vlaanderen), die tot deze V.P.K.B. behoren. Wilt u meer weten over deze kerk, bezoek dan de site van de V.P.K.B. op internet.

In Antwerpen en omgeving zelf zijn er zes V.P.K.B.-gemeenten ('parochies'): 

  • - Antwerpen-noord: Lange Winkelstraat 5 (2000 Antwerpen) 
  • - Antwerpen-zuid: Sanderusstraat 77 (2018 Antwerpen) 
  • - Antwerpen-oost: Bexstraat 13 (2018 Antwerpen) 
  • - Brasschaat: Leopoldslei 35 (2930 Brasschaat) 
  • - Boechout: OLV-plein (2530 Boechout)

Samen met nog andere kerkelijke gemeenschappen en kerken dragen zij de werking van het Protestants Sociaal Centrum aan de Lange Stuivenbergstraat 54-56.

zie website www.VPKB.be