Missie & beleid

VAN OPEN HUIS


PSC Open Huis vzw is door de Vlaamse gemeenschap erkend als ‘Vereniging waar armen het woord nemen’. Daarbij is de hoofdopdracht om vanuit de ervaringen van mensen in armoede het beleid, het middenveld en de maatschappij te sensibiliseren rond armoede en te veranderen in functie van armoedebestrijding.

Aan de volgende zes criteria of doelstellingen moet een ‘vereniging waar armen het woord nemen’ beantwoorden:

  1. 1. Armen verenigen zich
  2. 2. Armen het woord geven
  3. 3. Werken aan maatschappelijke emancipatie
  4. 4. Werken aan maatschappelijke structuren
  5. 5. Dialoog en vorming
  6. 6. Armen blijven zoeken 

Lees meer bij 'Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen'

We vertrekken zowel vanuit de individuele vragen van mensen, als vanuit de collectieve belangen. 
Het groepswerk en de activiteiten die we organiseren, zijn gericht op het opbouwen van weerbaarheid en het opkomen voor rechten, maar ook op ontspanning en cultuur. PSC Open Huis hecht veel belang aan ontmoeting, uitwisseling en solidariteit met andere groepen en emancipatiebewegingen die een sociale strijd voeren, een strijd voor gelijke rechten, herverdeling en sociale rechtvaardigheid.