Algemeen


14 May 2018

Feestelijke Afscheidsdienst Ina Koeman
U bent van harte uitgenodigd voor de viering op 24 juni 2018. Aanvang 15 uur in de protestantse kerk aan de Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen. Na de dienst volgt een feest, waarbij u allen bent uitgenodigd.


Wat blijft is morgen!

Onder dit motto wil Ina Koeman, onze stadspredikant vieren dat zij op pensioen gaat.

Bijna 30 jaar werkte ze in en vanuit het Protestants Sociaal Centrum. Eerst als coördinator en de laatste 21 jaar als stadspredikant.

Dat ze veel van haar werk hield was duidelijk. Ze hield vooral van mensen, zeker van hen die in de rafelrand leven. Armgemaakte mensen noemde zij hen: mensen die door omstandigheden, maar vooral door de structuren in onze samenleving, uitgesloten worden. Mensen die meestal niet meetellen.

Voor haar waren ze wel belangrijk: “ zonder hen zou ik niet zijn wie ik ben geworden”…

Vele anderen heeft ze opgeleid om mensen te zién, nabij te zijn, om het leven van mensen in de rafelrand te delen.

De droom van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de wereld andersom, is altijd haar drijfveer geweest. Wat blijft is morgen!

We zijn blij dat ze onder dit motto en met deze droom afscheid van ons neemt. Wij gaan verder en zorgen er samen voor dat “morgen blijft”.

 

Het bestuur van het PSC en de Commissie Stadspredikant