Adviescentrum Migratie (ACM)

31 Dec 2015

Alles is te koop, alles kun je kopen ...
Tetty Rooze ging in Oktober naar een conferentie ivm mensenhandel. Hieronder vindt u haar verslag en verwijzingen

In deze periode proberen winkels, internetbedrijven je te overdonderen met bewijzen dat zij deze slogan uit het liedje van Herman van Veen kunnen waarmaken: Van fietsen en tassen tot grote witte ijskasten. Allerhande stropdassen, allerhande winterjassen.

Sommige websites maken je zelfs duidelijk dat mensen te koop zijn. Verhalen van vluchtelingen maken het heel concreet. Een vluchtelinge vertelde dat ze tijdens de economische boycot van Irak getuige was van kinderen die uit het weeshuis in Bagdad werden gehaald en op straat verkocht aan de hoogst biedende. Geschokt was ze, aan de grond genageld blijven staan, toen een meisje van twaalf door de toekomstige eigenaar werd betast. Sommige vluchtelingen vertellen dat hun familie gesommeerd werden extra geld op te sturen tijdens hun vlucht anders zou men hun dochter ‘laten gebruiken’ door anderen.

Mensenhandel is de derde grootste sector van de georganiseerde misdaad, direct na wapens en drugs. Het gebeurt overal en is een complexe, voortdurend veranderende systeem, waarbij, door de samenwerking van de verschillende actoren, vrouwen, mannen en kinderen worden beroofd van hun rechten, gemarteld en vermoord, bijvoorbeeld als kindsoldaten of slaven voor werk of seks. Armoede, gebrek aan kansen en risico's van oorlog en geweld zijn causaal aan het begin van de beproeving van de mensen die reageren op schijnbaar verleidelijke vacatures, maar zijn vervolgens ontvoerd of verkocht. Uitbuiting en opsluiting, afpersing en schuldslavernij, misbruik en verkrachting zijn onderdeel van de beproeving die volgt. Zeer weinig slachtoffers weten te ontsnappen.

Zelfs als ze slagen met de hulp van een mensenrechtenorganisaties, wordt de vraag gesteld: Welk alternatief is er voor de slachtoffers?

“Mensenhandel is moderne slavernij, de mens herleid tot koopwaar.”

Mensenhandel beperkt zich niet tot de schrijnende verhalen van vluchtelingen. Ook hier bij ons leeft economische uitbuiting, belanden mensen gedwongen in prostitutienetwerken en worden jonge meisjes slachtoffer van loverboys. Mensenhandel is moderne slavernij. 


HOE ZO MENSENHANDEL IN BELGIË ?
Veel mensen hier in België beschouwen dat als verhalen van ver weg, maar helaas kent ook België al jarenlang de werkelijkheid van mensenhandel. Blijkbaar is er hier ook ‘vraag ‘naar.

MENSEN VERKOPEN OP DE MARKT?
Jaarlijks zijn meer dan 800 mensen het slachtoffer van mensensmokkel, seksuele of economische uitbuiting in België. TONY besliste dit duidelijk te maken op de wekelijkse markt van Schoten. Dit is hoe de voorbijgangers reageerden. Bekijk het filmpje hier

In België zijn in 2014 door de politie 693 dossiers geopend i.v.m. mensenhandel. Het jaar daarvoor waren er 1108 dossiers. Het aantal zaken van mensenhandel dat ingeleid werd bij justitie (432) bereikte in dat jaar het hoogste peil in vijf jaar tijd. Vooral het aantal zaken waarbij sprake is van seksuele uitbuiting (196 van de 432 gevallen) stijgt. Deze cijfers zijn waarschijnlijk nog een onderschatting, want precieze cijfers over het aantal slachtoffers van mensenhandel in België zijn er niet. Ze worden gedwongen te werken in de prostitutie, de bouw, de landbouw, carwash, maneges, winkels, drukkerijen, slagerijen, in het huishouden tegen lage lonen en worden in trieste plaatsen gehuisvest.

 • Europa heeft een aantal richtlijnen uitgevaardigd die geïntegreerd moeten worden in alle nationale wetgevingen van de EU landen. België heeft daarvoor op verschillend vlak inspanningen gedaan en geldt vaak als voorbeeld. 


Er zijn er drie organisaties waar slachtoffers van mensen handel beroep op kunnen doen: Payoke in Antwerpen, Pag-Asa in Brussel en Sürya in Luik. In 2014 zijn er 158 nieuwe begeleidingen opgestart voor slachtoffers van mensenhandel. De meesten komen uit Roemenië en Marokko. Van hen waren er 44 personen slachtoffers van seksuele slavernij en, maar het grootste aantal slachtoffers werden geteld bij economische activiteiten (88).

Als slachtoffer van mensenhandel of mensensmokkel kan je een verblijfsstatuut krijgen op voorwaarde dat:

 • • je meewerkt aan het gerechtelijk onderzoek naar die misdrijven 
 • • je niet meer terugkeert naar het milieu van uitbuiting 
 • • je je laat begeleiden door een gespecialiseerd onthaalcentrum 

In de praktijk merken we echter ook dat een belangrijke voorwaarde vanuit de onderzoekende instanties is, dat het getuigenis van een slachtoffer bewijslast oplevert voor het gerecht, waarmee een proces kan starten. Als die mogelijkheid er niet in zit, wordt een zaak gedeponeerd en valt het slachtoffer meestal zonder bescherming en belandt op straat zonder verblijfspapieren.

Veel slachtoffers durven zich echter niet te melden omdat ze of hun familie thuis met geweld worden bedreigd als ze het toch doen, maar er zijn ook andere manieren om mensen onderdruk te zetten en dingen te laten doen waar ze zelf nooit voor zouden kiezen. "Fysiek geweld is blijkbaar in sommige situaties niet langer nodig", volgens Patsy Sörensen, oprichtster en directrice van Payoke, het Antwerps centrum voor slachtoffers van mensenhandel. "Slachtoffers zijn vaak doodsbang voor voodoo. Voor een doorsnee Belg is dat misschien moeilijk te begrijpen, maar voor de meisjes uit Nigeria is voodoo een krachtige en realistische werkelijkheid. “Vaak zien ze er doodziek uit als ze bij ons terecht komen. Ze gaan ten onder aan de stress."

Veel Nigeriaanse meisjes schrikken er voor terug iets te ondernemen tegen hun ‘madam’ of ‘pooier’ omdat ze de kracht van die voodoo vrezen, een traditionele ritueel dat ze hebben ondergaan bij vertrek en waarbij ze hebben beloofd hoe dan ook het geld terug te betalen dat er voor hen betaald is om van alles te regelen voor hun nieuwe job in Europa. De meesten ontdekken dat de beloften op werk of studie die hen gegeven werden bij vertrek vals zijn. Hun goedgelovigheid wordt wreed bestraft.

KERKELIJK OVERLEG OVER MENSENHANDEL.

Ongeveer twintig afgevaardigden en deskundigen van de Europese kerken en maatschappelijke organisaties ontmoetten elkaar van 22 oktober - 24 oktober in Hannover om dit moeilijke onderwerp te bespreken. De uitnodiging van deze Europese conferentie kwam Wereld Communie van Reformatorische Kerken (WCRC) en de Reformierter Bund in Duitsland. Vorig jaar lanceerde de WCRC een campagne rond Mensenhandel. Via rapporten van afgevaardigden uit Nederland, België, Slowakije, Schotland, Hongarije, Italië en Spanje werd nu dieper ingegaan op deze realiteit. Er waren ook afgevaardigden van de Evangelisch Reformierte Kirche in Duitsland, de Lippe Kerk, van de Vereinigte Evangelische Mission (UEM) en de 'Church Commissie for Migrants in Europa (CCME).

Nadat de vertegenwoordigers uit de verschillende landen hun verhaal en hun ervaringen hadden gedeeld en bevraagd, werd overlegd wat de taak van de Kerk is t.a.v. de slachtoffers en samenleving:

 • Sensibiliseren rond het feit dat slavernij wereldwijd een harde realiteit is, maar ook een gegeven in onze samenleving en dit aankaarten door getuigenissen met special aandacht voor de jongeren. 


Het informeren van jongeren over hun rechten, hen te ondersteunen bij onderwijs en hen het vertrouwen te geven dat ze met hun vragen bij de kerk terecht kunnen is belangrijk. Kerken hier en elders moeten hun dromen en ideeën voor een menswaardig bestaan en voor hun toekomst serieus te nemen. Het zijn jongeren die merken dat ze geen kansen hebben of krijgen die in handen van mensenhandelaars vallen. Het zijn mensen die een geïsoleerd bestaan lijden en het gevoel hebben niet meer mee te tellen die in hun wanhoop beloftes geloven en mensen vertrouwen die enkel economisch gewin voor ogen hebben.

Steeds vaker worden ook jongeren, geboren en getogen in België, slachtoffers van ‘loverboys’ die hen psychologisch en emotioneel aan zich binden en dwingen voor hen te werken.

Een kerkelijke opdracht is ook:

 • • Het signaleren van misbruik, waarbij oog, aandacht en zorg is voor de slachtoffers 
 • • Het ondersteunen van de slachtoffers bij een nieuwe start in hun leven 


De gesprekken tijdens de conferentie tonen aan hoe noodzakelijk het is om het theologische denken in de verschillende kerken te heroriënteren. Vaak staat de kerk aan de veroordelende kant t.o.v. slachtoffers van mensenhandel.

Hebben de slachtoffers eigenlijk wel iets te verwachten van de kerk?

 • • Durft die kerk het voor hen op te nemen of veroordelen ze hen net zo moralistisch zoals de ‘brave’ meerderheid in de samenleving die hen afwijst of op afstand houdt? 
 • • Durft de kerk hen op ‘waarde ‘ schatten en durft zij hun waardigheid als mens te delen op pastoraal, liturgisch en intermenselijk vlak?
  • Hoe kan de gemeente bij terugkeer of vestiging in het nieuwe gastland de slachtoffers helpen om hun trauma te overwinnen en hen weer een gevoel van hun eigen onaantastbare waardigheid geven? 
 • • Kerken zouden theologisch opnieuw moeten stilstaan hoe en waar de menselijke waardigheid door God wordt (h)erkent om op creatieve wijze ook aanwezig te kunnen zijn voor deze slachtoffers in de samenleving 


Hoe kan verzoening helend zijn in deze persoonlijke verhalen van vernietiging? De aanwezige vertegenwoordigers van de verschillende Europese kerken voelen ook de noodzaak tot uitwisseling en samenwerking in de landen waar de slachtoffers vandaan komen en waar ze tewerk worden gesteld als sekslaven, bouwvakkers of in een andere vorm van dwangarbeid.

EEN MENS HEEFT GEEN BARCODE
Het enige wat niet te koop is, is een mens en zijn waardigheid Juist in de ontmoeting met de zwaksten, de uitgestotenen leren we de waardigheid als de mens kennen waardoor we scheppingskracht ontdekken voor een samenleving.


meer info voor België : Jaarverslag Mensenhandel en Smokkel van Myria, Federaal Migratiecentrum. 

 

Nieuwsberichten

Pagina 1 van 8  > >>


6 Jan 2016
Ingezonden door: Luc Hommers

18 januari 2016 - Vrijwilligers Netwerk Vluchtelingen organiseert een vormingsavond voor vrijwilligers met als thema  “Welke rol speelt cultuur in je contacten met vluchtelingen?”

Birsen Taşpinar is psychologe en systeemtherapeute. Omdat zij van oordeel was dat psychologie niet zonder culturele betekenissystemen beschouwd kan worden, studeerde ze daarna sociale en culturele antropologie. Bij haar dagelijkse werk als therapeute ziet ze hoe migratie zowel verrijkend als verwoestend kan werken in het leven van mensen. Ze schrijft ook columns voor het magazine Mo*.

Datum: maandag 18 januari 2016 van 19.30 tot 21.30 uur. 
Plaats: Bond Zonder Naam/Filet Divers, Rolwagenstraat 49, te Antwerpen

Download de brochure hier

 

 


31 Dec 2015
Ingezonden door: Ina Koeman

Tetty Rooze ging in Oktober naar een conferentie ivm mensenhandel. Hieronder vindt u haar verslag en verwijzingen. In deze periode proberen winkels, internetbedrijven je te overdonderen met bewijzen dat zij deze slogan uit het liedje van Herman van Veen kunnen waarmaken: Van fietsen en tassen tot grote witte ijskasten. Allerhande stropdassen, allerhande winterjassen. Sommige websites maken je zelfs duidelijk dat mensen te koop zijn. Verhalen van vluchtelingen maken het heel concreet. Een vluchtelinge vertelde dat ze tijdens de economische boycot van Irak getuige was van kinderen die uit het weeshuis in Bagdad werden gehaald en op straat verkocht aan de hoogst biedende.

 


31 Dec 2015
Ingezonden door: Ina Koeman

Janine Meijer schreef een verslag over het weekend met de vluchtelingen uit Brussel …
In het weekend van 4,5 en 6 december kwamen er twaalf vluchtelingen vanuit Brussel met een bus naar Antwerpen. Het ging uitsluitend om Afghaanse mannen die geen plek hadden in de noodopvang in Brussel georganiseerd door de overheid. Vrouwen en kinderen krijgen voorrang bij het verdelen van de opvangplekken. Vluchtelingenwerk Vlaanderen pikt de mannen op vrijdagavond van de straat in Brussel en brengt hen naar verschillende steden in Vlaanderen waar ze in gastgezinnen worden opgevangen.


26 Sep 2015
Ingezonden door: Ina Koeman
CAW Antwerpen en haar medewerkers worden sterk aangegrepen door de vluchtelingenproblematiek waar we nu mee geconfronteerd worden. Wij kunnen als geëngageerde sociale organisatie niet aan de kant gaan zitten en toekijken. Daarom riep het directie- en beleidsteam iedereen op voor een actievergadering, afgelopen dinsdag (8 september). We bespraken wat we als organisatie kunnen doen. Lees hier een neerslag. Door Meron Knikman

26 Sep 2015
Ingezonden door: Tetty Rooze
De beelden van mensen op de vlucht in de afgelopen maanden choqueren en maken heel wat gevoelens los. Ze vertalen wat er in de wereld gebeurt en brengen het dichter bij. Dichter dan wij soms voor mogelijk achten of willen. Wij zijn blijkbaar ook van deze wereld en worden geraakt door hetgene er gebeurt.