Algemeen


26 Sep 2015

Wie vangt in godsnaam de vluchtelingen op?!
ORBIT Antwerpen organiseert een actualiteitsdebat
Woensdag 7/10 | 19:30u
Auditorium beweging.net, Nationalestraat 111, Antwerpen

“En waar blijft de Kerk in dit verhaal? Ik dacht dat zij een boodschap had over barmhartigheid? Zij hebben honderden en honderden bedden, enorme keukens en badkamers in al die leegstaande kloosters en pastorijen in ons land. Alles staat klaar, netjes gekuist en lekker verwarmd, wees welkom, toch? Of heb ik hun initiatief gemist in deze zaak?” (Lien Van de Kelder op Facebook)

Is het zo dat de christelijke kerken niets doen? En wat met de andere religies en levensbeschouwingen, joden, moslims, vrijzinnigen,… ? Is dit wel de taak van een levensbeschouwelijke gemeenschap? Of moet die alleen oproepen en dan anderen in gang zetten? Wat gebeurt er nu al? Wat kan nog meer en beter?

In een vrijmoedig debat worden vragen gesteld en meningen uitgewisseld. Lien Van de Kelder (Thuis, Zone Stad) bond de kat de bel aan en wordt hier geconfronteerd met een panel van mensen uit de verschillende gemeenschappen. DidierVanderslycke (ORBITvzw) modereert.

HARTELIJK WELKOM!!!