Algemeen


26 Sep 2015

ORBIT netwerkdag migratie & asiel op 10/10 in Brussel
AMOS – het oecumenisch netwerk migratie & asiel van ORBIT vzw bereidt met jou een nieuwe campagne voor

Het recht op een menswaardig gezinsleven voor migranten met en zonder papieren is de focus van de nieuwe campagne. Vaak wordt het gezinsleven bedreigd door moeilijkheden tijdens de vlucht, bij de gezinshereniging, door ongeschikte opvang tijdens de asielprocedure, door het uit elkaar halen van gezinnen als ze uitgewezen worden,… Je kan – samen met experten - meewerken aan de opbouw van deze campagne tijdens de Netwerkdag migratie & asiel van zaterdag 10 oktober 2015 van 9 tot 13:00 in Gemeenschapscentrum De Markten, Oude Graanmarkt, Brussel (nabij Beurs). Met een film, debat en workshops maken we er samen een actuele campagne van.

ORBIT organiseert ook volgende initiatieven.
ANTWERPEN – woensdag 7/10 – 19:30 u Actualiteitsdebat: ‘Wie vangt in godsnaam de vluchtelingen op?!’ in Zaal ‘De Stroming’ Beweging.net, Nationalestraat 111. Organisatie ORBIT Antwerpen

“En waar blijft de Kerk in dit verhaal? Ik dacht dat zij een boodschap had over barmhartigheid?…” (Lien Van de Kelder op Facebook). Is het zo dat de christelijke kerken niets doen? En wat met de andere religies en levensbeschouwingen, joden, moslims, vrijzinnigen,… ? Is dit wel de taak van een levensbeschouwelijke gemeenschap? Of moet die alleen oproepen en dan anderen in gang zetten? Wat gebeurt er nu al? Wat kan nog meer en beter?

In een vrijmoedig debat worden vragen gesteld en meningen uitgewisseld. Lien Van de Kelder (Thuis, Zone Stad) bond de kat de bel aan en wordt hier geconfronteerd met een panel van mensen uit de verschillende gemeenschappen. Didier Vanderslycke (ORBITvzw) modereert.

MECHELEN – dinsdag 13/10 – 19:30u – BROOD BREKEN | hoe christenen omgaan met migranten & vluchtelingen met Jacques Haers sj – in de Onze-Lieve-Vrouw-Van-Leliëndaalkerk, Bruul 56. Organisatie ORBIT Vlaams Brabant

Jacques Haers sj. Jezuïet en directeur van de Universitaire Parochie KULeuven geeft een interactieve inleiding over ‘Breaking bread: Notes for a political theology of migration’ – ‘Het brood breken: notities voor een politieke theologie over de migratie’, van de Spaanse Jezuïet Daniel Izuzquiza. Zijn uitdagende en inspirerende kijk op migratie is gegroeid vanuit zijn engagement in de Spaanse migrantenwerking Pueblos Unidos in Madrid (SP).