Adviescentrum Migratie (ACM)

26 Sep 2015

Verslag actievergadering vluchtelingencrisis
door Meron Knikman, de coordinator van het vluchtelingenwerk van CAW Antwerpen

CAW Antwerpen en haar medewerkers worden sterk aangegrepen door de vluchtelingenproblematiek waar we nu mee geconfronteerd worden. Wij kunnen als geëngageerde sociale organisatie niet aan de kant gaan zitten en toekijken. Daarom riep het directie- en beleidsteam iedereen op voor een actievergadering, afgelopen dinsdag (8 september). We bespraken wat we als organisatie kunnen doen. Lees hier een neerslag.

CAW Antwerpen is solidair met asielzoekers en vluchtelingen. Vanuit haar rol als welzijnsorganisatie wil ze de samenleving uitnodigen mee solidair te zijn en de vluchtelingen welkom te heten. Los van politieke agenda's en boven het partijgewoel heen wijst het CAW op de nood aan degelijke en voldoende opvang voor de mensen die in België een asielaanvraag doen. CAW Antwerpen draagt ook haar steentje bij en is bereid opvangpartner te zijn, meer dan ze tot nu toe deed. Verder blijven we onze expertise en ervaring qua ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen inzetten en willen we deze delen in samenwerking met overheden, partners in het werkveld en burgerinitiatieven.

Ons CAW betreurt de negatieve beeldvorming die wordt gecreëerd rond de vluchteling en wil succesverhalen en positieve getuigenissen inzetten om een andere stem te laten horen, met als bedoeling de integratiekansen van deze mensen te bevorderen.Na de oproep tot overleg over de vluchtelingenproblematiek kwamen meer dan 100 mensen opdagen om mogelijke acties te bespreken. Naast overdonderend veel van ons 'eigen volk' waren er ook vertegenwoordigers van andere sociale middenveld- en vrijwilligersorganisaties. Koen De Vylder gaf een korte inleiding en riep op tot solidaire en concrete acties.

Meron Knikman (coördinator Adviescentrum Migratie) situeerde de huidige problematiek, en getuigde van haar aanwezigheid in het Maximiliaanpark in Brussel. Bart Daems (beleidsmedewerker diversiteit) situeerde de samenwerking met vluchtelingenwerk en de contacten met het kabinet Van Deurzen. Pol De Groote (coördinator Asmodee) riep op tot gedreven maar realistische acties. Vervolgens gaf Rein Antonissen een korte stand van zaken en riep ons CAW op om de kwaliteit van de opvang en de begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen te bewaken en hier in het openbaar een standpunt over in te nemen. Gezien het grote aantal aanwezigen, splitsten we ons op in 4 groepen om ideeën en actievoorstellen te sprokkelen. Hier een kleine greep uit de voorstellen die nadien in plenum werden gebracht:

• vraag naar een politiek standpunt vanuit het CAW, sensibilisering in samenwerking met het steunpunt algemeen welzijnswerk en andere partners
• kunnen wij burgerinitiatieven ondersteunen en coördineren?
• we kunnen vrijwilligers een vorming geven
• de expertise binnen het CAW kan verder intern en extern verdeeld worden
• duiding op de website en via facebook
• samenwerken met zelforganisaties, migrantengemeenschappen en andere initiatieven
• digitale dispatching en informatiedeling
• we voorzien een toename van hulpvragen van vluchtelingen en mensen zonder papieren, hoe kunnen we hier ons op voorbereiden?
• we moeten niet alleen naar de stad Antwerpen kijken, maar ook in andere gemeenten van ons werkingsgebied solidariteitsacties opstarten of ondersteunen

• ...

Conclusie:
Wij gaan uitdragen dat vluchtelingen welkom zijn.
Wij gaan samen met partners concrete acties opzetten.
Wij gaan stoefen met die solidariteit.

Vluchtelingen Actie Comité (VAC)
Koen, Meron, Pol en Bart krijgen het gezelschap van Tetty Rooze, Ingrid Ter Maat en Tom Van De Geuchte en gaan op maandag 14 september om 14u in de Plataan aan de slag met de verzamelde voorstellen. Nieuwe leden van het VAC zijn meer dan welkom. Mail naar bart.daems@cawantwerpen.be om je komst aan te kondigen.

Mailadres
Voor al je vragen, voorstellen, ideeën enz... rond de vluchtelingenproblematiek maakten we een vers mailadres aan vluchtelingenactie@cawantwerpen.be.

Nieuwsberichten

Pagina 1 van 8  > >>


6 Jan 2016
Ingezonden door: Luc Hommers

18 januari 2016 - Vrijwilligers Netwerk Vluchtelingen organiseert een vormingsavond voor vrijwilligers met als thema  “Welke rol speelt cultuur in je contacten met vluchtelingen?”

Birsen Taşpinar is psychologe en systeemtherapeute. Omdat zij van oordeel was dat psychologie niet zonder culturele betekenissystemen beschouwd kan worden, studeerde ze daarna sociale en culturele antropologie. Bij haar dagelijkse werk als therapeute ziet ze hoe migratie zowel verrijkend als verwoestend kan werken in het leven van mensen. Ze schrijft ook columns voor het magazine Mo*.

Datum: maandag 18 januari 2016 van 19.30 tot 21.30 uur. 
Plaats: Bond Zonder Naam/Filet Divers, Rolwagenstraat 49, te Antwerpen

Download de brochure hier

 

 


31 Dec 2015
Ingezonden door: Ina Koeman

Tetty Rooze ging in Oktober naar een conferentie ivm mensenhandel. Hieronder vindt u haar verslag en verwijzingen. In deze periode proberen winkels, internetbedrijven je te overdonderen met bewijzen dat zij deze slogan uit het liedje van Herman van Veen kunnen waarmaken: Van fietsen en tassen tot grote witte ijskasten. Allerhande stropdassen, allerhande winterjassen. Sommige websites maken je zelfs duidelijk dat mensen te koop zijn. Verhalen van vluchtelingen maken het heel concreet. Een vluchtelinge vertelde dat ze tijdens de economische boycot van Irak getuige was van kinderen die uit het weeshuis in Bagdad werden gehaald en op straat verkocht aan de hoogst biedende.

 


31 Dec 2015
Ingezonden door: Ina Koeman

Janine Meijer schreef een verslag over het weekend met de vluchtelingen uit Brussel …
In het weekend van 4,5 en 6 december kwamen er twaalf vluchtelingen vanuit Brussel met een bus naar Antwerpen. Het ging uitsluitend om Afghaanse mannen die geen plek hadden in de noodopvang in Brussel georganiseerd door de overheid. Vrouwen en kinderen krijgen voorrang bij het verdelen van de opvangplekken. Vluchtelingenwerk Vlaanderen pikt de mannen op vrijdagavond van de straat in Brussel en brengt hen naar verschillende steden in Vlaanderen waar ze in gastgezinnen worden opgevangen.


26 Sep 2015
Ingezonden door: Ina Koeman
CAW Antwerpen en haar medewerkers worden sterk aangegrepen door de vluchtelingenproblematiek waar we nu mee geconfronteerd worden. Wij kunnen als geëngageerde sociale organisatie niet aan de kant gaan zitten en toekijken. Daarom riep het directie- en beleidsteam iedereen op voor een actievergadering, afgelopen dinsdag (8 september). We bespraken wat we als organisatie kunnen doen. Lees hier een neerslag. Door Meron Knikman

26 Sep 2015
Ingezonden door: Tetty Rooze
De beelden van mensen op de vlucht in de afgelopen maanden choqueren en maken heel wat gevoelens los. Ze vertalen wat er in de wereld gebeurt en brengen het dichter bij. Dichter dan wij soms voor mogelijk achten of willen. Wij zijn blijkbaar ook van deze wereld en worden geraakt door hetgene er gebeurt.