stoute mensen gezocht!


preek van de nieuwe stadspredikant


26 Sep 2015

Korte meditatie van de stadspredikant
Omdat ik mij een beetje moest voorbereiden op het leerhuis over Ezechiël* (zijn naam betekent: God is sterk, maakt sterk), dat net van start is gegaan, kwam ik weer die huiveringwekkende tekst tegen uit Ezechiël 34. 

In de vertaling van de Naardense Bijbel luidt de tekst als volgt:

1 Dan geschiedt het spreken van de Ene
aan mij om te zeggen:
2 mensenzoon, profeteer over Israëls herders,-
profeteer en zeg tot hen, tot de herders:
zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene:
wee de herders van Israël
die herders voor zichzelf geworden zijn!-
is het niet het wolvee
waarvoor herders herder zijn?-
3 het vet eet ge op, met de wol kleedt ge u
en het gemeste slacht ge,-
maar het wolvee weidt ge niet;
4 die zwak werden hebt ge niet versterkt
en wat ziek was hebt ge niet genezen;
het gebrokene hebt ge niet verbonden,
het opgedrevene niet helpen terugkeren
en het verlorene niet gezocht;
ge hebt over hen geheerst met hardheid
en met bruut geweld;
5 zij raken verstrooid, zo zonder herder;
zij worden eetwaar voor al wat in het wild
leeft op het veld en raken verstrooid;
6 nu dwalen ze, mijn wolvee, over alle bergen
en over elke heuvel die zich verheft;
over heel het aanschijn van de aarde
zijn ze verstrooid, mijn wolvee,
en geen die naar ze vraagt, geen die zoekt;
7 daarom, herders,
hoort het spreken van de Ene!-
8 zowaar ik leef,
is de tijding van mijn Heer, de Ene,
ondenkbaar dat ik niet…!-
omdat mijn wolvee tot buit is geworden,
en zij, mijn wolvee, tot eten zijn geworden
voor al wat in het wild leeft op het veld
nu er geen herder is,
en mijn herders niet eens hebben gevraagd
naar mijn wolvee,-
de herders weiden zichzelf
en mijn wolvee hebben ze niet geweid,-
9 daarom, herders,
hoort het spreken van de Ene!-
10 zó heeft gezegd
mijn Heer, de Ene:
zie, hier ben ik tégen die herders,
terugvragen zal ik mijn wolvee uit hun hand
en ik zal ze laten ophouden
met het weiden van een kudde,
ze zullen niet langer herder zijn,
zij die zichzelf weiden;
ik zal mijn wolvee redden uit hun mond,
en zij zullen niet langer hun eten wezen!

Huiveringwekkend omdat hij zo gruwelijk dichtbij komt. Misschien wel één van de meest harde confrontaties met de werkelijkheid in de Bijbel.  Ezechiël, de grote profeet van de ballingschap, al met de eerste ballingen weggevoerd (597 v Chr), die in Babel een visioen krijgt en opeens de hele situatie doorziet… Die daardoor een heel ander zicht krijgt op zijn God en op de gebeurtenissen.  Een profeet, een inziener, een doorziener… En hij spreekt de herders aan, degenen die de macht hebben, zij die moeten zorgen dat de zwakken, de zieken, de gebrokenen, de opgedrevenen, de verloren geganen, kunnen leven en rechtop staan (vers 4). En zij hebben het niet gedaan, integendeel ze hebben over hen geheerst met hardheid en met bruut geweld…
In vers 10 klinken de consequenties: niet langer zullen ze herder zijn…

Gruwelijk dichtbij… Bijna elke dag staan de kranten er vol van, het glas van de televisie barst er bijna van…

Al maandenlang wordt Europa geconfronteerd met een van de ergste humanitaire crises op het continent sinds de Tweede Wereldoorlog. Nog altijd ontbreekt een gecoördineerd plan van aanpak. Nog altijd ontbreekt financiële steun voor alternatieve opvang. Nog altijd ontbreekt de urgentie om de brandhaard te helpen blussen. Wat rest, is blijkbaar de hoop dat het dra winter wordt, de vluchtelingenstroom wat stilvalt en Syrië opnieuw andermans zorg wordt.
Europa is de oorlogen in Afrika en het Midden-Oosten niet gestart, maar het heeft wel de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om de nood te lenigen en vrede te bespoedigen. Wat een schuldig verzuim. Je zou rood van schaamte worden.

En dan staat er opeens zo’n profeet van 2600 jaar geleden te trappelen om gehoord te worden. Durven wij naar hem te luisteren, zullen wij onze mond opendoen?

de sterke is god: god is sterk
god was sterk
zal de sterke zijn

in ballingschap
moet ik het wel geloven
het is mijn naam, mijn program

ik roep
ik schreeuw het uit - en zeg:
dat van die herders
herken je dat…

heb jij ook zulke herders
voor mensen in ballingschap
op de vlucht in de knoop

hekken voor wolvee…
je zou voor minder
hopen dat botten levend worden
een opstand tegen de herders
 

ds Ina Koeman
september 2015
 

*Leerhuis Ezechiël: 17/09, 1/10, 15/10 en 29/10 – van 20.00 – 22.00 uur.
Plaats: De Loodsen, St Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen
Prijs: 25€ voor de hele reeks, 7,50€ per avond.
Hartelijk welkom!

Contact: inakoeman@hotmail.com