Algemeen


6 Jul 2014

Eindelijk was het zover ... Het Grote Feest!
Op zondag 22 juni was het feest. Eindelijk! We hadden er met velen zo hard aan gewerkt, naartoe geleefd, variaties bedacht, sketches voorbereid, een liturgie gemaakt … 35 jaar bestaan we. En dat moest gevierd. Samen met het feit dat we weer in ons eigen huis wonen, verbouwd en al. Samen met het feit dat Filip sinds vorig jaar al 25 jaar werkt bij het PSC!. 35 jaren van samen(werkingen). 35 jaar inzet, ups en downs, teleurstellingen en succesjes, vreugde en verdriet. Dat alles vierden we.

Het kerkplein liep vol tegen 15.00 uur. Wat mooi. Zoveel mensen – protestant of niet -, die deze viering wilden meemaken. Er waren bijdragen van heel wat verschillende gemeentes. Uit de rugzak van de Bexstraat kwam allerlei vrolijks te voorschijn… Allemaal stonden deze zaken voor wat de gemeente van Antwerpern-Oost heeft ontvangen van het PSC. Een klepper om wakker te worden, een flesje met tranen om mededagen te ontwikkelen… Mooi! Een echt cadeau voor het PSC! En dan de bemoedigende, solidaire woorden van Annemie Luyten, die in deze viering zo ook onze samenwerking met De Loodsen gestalte gaf. En de gemeente van Boechout die herinneringen ophaalde aan het eerste uur, opgetekend door Irene De Doncker! En een bemoedigend gedicht voorlas. De gebeden, uitgesproken door vertegenwoordigers van Antwerpen-Zuid, Brasschaat en the Anglican Church, hartverwarmend om zo de dankbaarheid en de vragen voor God te mogen horen neerleggen. Het keuzelied van Antwerpen-Noord…De dialoogpreek van Johan en mij…dat vond ik spannend. We hadden die samen over de mail gemaakt. Een heel gebeuren. Fijn dat het kon. (Voor mensen die niet alles hebben verstaan: de preek staat op onze website). Samen met het toffe koor Amahoro, waarvan de liederen ons meenamen de wijde wereld in, maakten al deze bijdragen de viering tot een warme, onvergetelijke gebeurtenis. We voelden ons gezegend!

En toen de spetterende overvolle receptie in ons nieuwe huis. Zoveel mensen… Zoveel verschillende mensen, bloemen, kaarten, lievigheden. Wat zijn we daar dankbaar voor! De sapjes en hapjes, de vrouwenwerking en de jongeren, de vrijwilligers en de teamleden, de bezoekers en de samenwerkers… heerlijk was het allemaal. Heel erg bedankt!
We mochten eindelijk ook Filip in de bloemetjes zetten. Meer dan 25 jaar is hij al present in het PSC. Hij gaat op reis en zal terugkomen met verhalen voor het PSC. Daar hopen we op.

We hebben Filip een cheque gegeven en een bos bloemen. Die laatste mochten we zelf wel krijgen, we moeten niet alleen Filip proficiat wensen, maar ook onszelf omdat deze Filip al zoveel jaar onze collega wil zijn! Dank je wel, Filip, voor alles wat je ons in al die jaren hebt gegeven.

Tijdens de viering in de kerk en ook later in het PSC konden we ook de brochure uitdelen, die we speciaal voor dit jubileum hebben gemaakt. Het is een mooi boek geworden, waar we fier op zijn.

We zijn in dit boek niet volgens thema te werk gegaan. Ook niet volgens belangrijke data op zich, bv dat in 1982 De Halm werd opgericht of dat we in 1994 het huis aan de Lange Stuivenbergstraat kochten of dat er in 2006 een tweede kerkasiel doorging. Dat allemaal niet. We hebben gekozen voor jaartallen, die verbonden zijn aan de mandaten van verschillende voorzitters. Niet omdat die voorzitters zichzelf zo belangrijk vonden, maar omdat wij hen hebben geïnterviewd om te weten te komen welke ontwikkelingen zich in het PSC voordeden tijdens hun mandaat en hoe zij dat zelf ervaren hebben. Onze journaliste, Marion Schmitz – Reiners, heeft zes van de acht voorzitters kunnen interviewen. Wij danken haar zeer voor haar inzet. Evenals Luc Hommers, die deze feestuitgave een mooi gezicht gaf: hij deed de lay-out! Het boekje kunt u opvragen bij het PSC. We bezorgen het u graag!