Algemeen


3 Jul 2014

Welkomstwoord van Tetty Rooze bij de receptie in het PSC
Weet u wie er naast, achter of voor u staat? Mocht dat niet zo zijn dan is het de gelegenheid om kennis te maken. Gedurende die 35 jaar zijn heel wat mensen binnen en buiten gelopen op het PSC, waar dat we ook woonden: Sint Jansplein, Duinstraat, Dambruggestraat, Groeningenplein, Lange Stuivenbergstraat en Kerkstraat.
Het waren en zijn bezoekers, buurtbewoners, collega's, betaald en onbetaald, nieuwkomers in de stad en geboren signoren, deelnemers aan activiteiten, mensen met vragen en mensen met antwoorden.

We hebben ontdekt dat mensen meer zijn dan het probleem waarmee ze vast lopen of het talent waarmee ze zich inzetten. Er is niets mooier dan met elkaar te kunnen delen, elkaar te mogen helpen. Professionalisering van een medewerker betekent vaak dat je ergens veel meer van weet, je wordt expert, maar de ervaringsdeskundigheid van iemand in een precaire leefsituatie weegt net zo veel bij een oplossing, want hij of zij zal met het advies, het voorstel, het stappenplan, aan de slag moeten of gaan. Dat samen zoeken naar antwoorden in respect voor elkaars werk- en denkwijze speelt een belangrijke rol. Toffe en geëngageerde teams in huis, een bestuur (PSC, CAW) dat draagt, zorgt voor het 'meer dan gewone verschil' in welzijnsland.

Wat het vluchtelingenwerk betreft is er jammer genoeg nog werk aan de winkel. Het verslag van de Hoog Commissaris van het UNHCR maakte op 20 juni, wereldvluchtelingendag de cijfers bekend van het aantal vluchtelingen.

 • • Wereldwijd zijn er 51 miljoen mensen op de vlucht. 
 • • Elke dag in 2013 sloegen 32.200 mensen op de vlucht, 
 • • 22 per minuut. 

Nog nooit waren er zoveel vluchtelingen sinds de WOII.
Vluchtelingen worden voor 86% opgevangen in de Ontwikkelingslanden. Duizenden komen om tijdens het geweld, onderweg, op zee, in de woestijn en in de kampen bij gebrek aan medicatie. Er is veel samenwerking nodig om dit menselijk leed op te vangen, hier en daar, zodat leven in vrede geen luxe is.

Europa heeft hierin zijn eigen opdracht t.a.v. vluchtelingen door bv:

 1. • Een Europees asielbeleid waar een menswaardige opvang gegarandeerd is, waar en in welk land je ook terecht komt.
   
 2. • Een uitgebreid hervestigingsprogramma, resettlement voor vluchtelingen in de overvolle buurlanden.
  (1 of 5 inwoners in Libanon is een vluchteling),
   
 3. • Te luisteren naar de verhalen van mensen die hier al vele jaren gevestigd en geïntegreerd zijn, zeker naar kinderen en jongeren. Hun stem moet worden gehoord. Regularisatie op basis van humane criteria moet mogelijk blijven.
   
 4. • Een terugkeerbeleid dat gebaseerd is op vrijwilligheid en met economische perspectieven. Dat zet veel meer zoden aan de dijk dan een gedwongen terugkeer.
   
 5. • Een betaalbaar en toegankelijk beleid t.a.v. gezinshereniging voorkomt veel verdriet en onnodige schuldenlast die de toekomst hypothekeert.

Vluchtelingen zijn niet weg te denken uit deze gedigitaliseerde en complexe wereld, We zullen moeten leren dat migratie een onderdeel vormt van globalisatie. Werk maken van een migratie- en asielbeleid op langere termijn is voor Europa een must '

Onze superdiverse samenleving zoekt nieuwe antwoorden. Er wordt vanuit gegaan dat ieder individu zijn weg wel kan vinden via websites, gps-en, geregistreerde aanvragen, maar blijkbaar blijft een samenleving nood hebben aan netwerken. Dat is een werkwoord en een samenlevingsvorm. Laat mensenrechten, gelijkwaardigheid, waardering voor ieders inbreng en solidariteit daarvan de rode draden mogen zijn.

22 juni 2014