MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS


3 Mar 2014

De week van de Vrijwilligers - 3 tot 8 maart
Begin maart was er de gelegenheid om vrijwilligers nog eens extra in de bloemetjes te zetten vanwege hun inzet. Dat gebeurt veel te weinig.

In het huidige activerings- en participatiebeleid van de overheid wordt de inzet van vrijwilligers op allerlei manieren gestimuleerd. De lokale overheid richt zich vooral op mensen die werkloos zijn of een leefloon krijgen van het OCMW. Men hoopt op deze wijze de brug te kunnen slaan naar de arbeidsmarkt via werkervaring en een arbeidsritme. Bijkomend hoopt men ook de werkdruk in de gezondheidssector en het welzijnswerk te kunnen opvangen zonder bijkomende subsidies.

Om de inschakeling van vrijwilligers mogelijk te maken kunnen organisaties als vzw’s wel een beroep doen op de vrijwilligerssubsidie van de Vlaamse overheid. Het PSC als vzw kan voor zijn inzet van ongeveer 40 vrijwilligers in het afgelopen jaar beroep doen op deze financiële ondersteuning, omdat ze erkend is als vrijwilligerswerking.

Bij organisaties gaat het eerder om een zinvolle tijdsbesteding en een welkome aanvulling van de inzet van medewerkers.

Het gaat om een onbetaalde maar onbetaalbare inzet voor die doelgroepen die beroep doen op bijvoorbeeld een organisatie als het PSC: mensen die in armoede leven (Open Huis) en mensen die met vragen over hun verblijf steun nodig hebben of vastlopen (Vluchtelingenwerk).
De groep vrijwilligers op het PSC is heel divers, qua taal en cultuur. Ze werken als onthaalmedewerker, als coach, als manusje van alles, ze staan in de winkel of geven taalles aan vluchtelingenvrouwen. Ze passen op de baby’s tijdens de taallessen of gaan mee op culturele uitstappen. Anderen ondersteunen de mensen in opleiding in het 't Frakske, onze tweedekanswinkel.

Als vrijwilligers ziek zijn, merken ze dat ze gemist worden door de vluchtelingen. Voor hen zijn vrijwilligers ook de brugfiguren naar de Belgische samenleving. Meeleven en meewerken met elkaar geeft het gevoel erbij te horen.

Tijdens de verbouwing beperkte de beschikbare ruimte de inzet van nieuwe vrijwilligers. In april hopen we terug naar de Lange Stuivenbergstraat te kunnen verhuizen. Daarom zoeken we nu alvast nieuwe vrijwilligers die in maart vorming willen volgen over de doelgroep en hun taken in het nieuwe pand. 

Het zal een plezier zijn er te werken. Het wordt echt mooi en is heel functioneel, een ideale combinatie voor ons als basiswerking.

Vorming voor vrijwilligers

We zoeken nieuwe vrijwilligers die in maart vorming willen volgen over de doelgroep en hun taken :

• Presentie methodiek: 

  • In maart gaat er en vorming door op drie woensdagochtenden vanaf 05 maart om de 14 dagen rond presentie. Je leert te luisteren, er te zijn, door te verwijzen voor mensen die nood hebben aan een luisterend oor, advies en aandacht. Info kun je krijgen bij Ina Koeman, inakoeman@hotmail.com

• Basiscursus Verblijfsrecht vreemdelingen:

  • Op donderdag 13 maart start de Basiscursus van de Acht voor het vluchtelingenwerk. In 4 donderdag krijg je alle basisinformatie over verblijfsstatuten, procedures, grondrechten en hulpverlening aan mensen in een precaire verblijfs- en leefsituatie. Wil je deze vorming vormen en je voor minstens 3-6 maanden inzetten, dan kun je verder informatie krijgen bij Tetty Rooze, tetty.rooze@cawantwerpen.be
  • Op 7 maart gaat er een bijeenkomst door voor vrijwilligers in het PSC in de namiddag van 13.30-15.30. ook nieuwe kandidaten kunnen aansluiten. Meld je aan bij tetty.rooze@cawantwerpen.be tel: 03/2353405 of 0485/301957

Wij zijn op dit moment op zoek naar :

  • • Een vrijwilligster die een dagdeel per week taalles wil geven aan vluchtelingenvrouwen in het Vrouwenhuis (Kerkstraat 57, 2060 Antwerpen, tel: 03/2352859) Informatie bij Julijana julijana.terzic@cawantwerpen.be
  • • Mensen die willen meedraaien in het onthaalteam kunnen terecht bij Tetty Rooze voor meer informatie bij tetty.rooze@cawantwerpen.be .
  • • We zijn vooral op zoek naar vrijwilligers die Russisch of Arabisch spreken en/of die zich minstens een halve dag per week kunnen inzetten in de namiddag. 
  • • Van vrijwilligers in het vluchtelingenwerk wordt verwacht dat ze een van de twee bovengenoemde basisvormingen volgen.
  • • Vrijwilligers die samen het cultureel project ‘Noordkunst’ zelfstandig opnieuw op gang kunnen trekken door kunstenaars uit de doelgroep van het PSC, die een tentoonstelling of workshop willen opzetten, hierbij te ondersteunen.

Hier vind je ook een aanmeldformulier dat je kunt doorsturen naar de teamverantwoordelijke, Tetty Rooze