Algemeen


16 Dec 2013

Hard/hart voor Syrië
Meer dan twee miljoen Syrische vluchtelingen zoeken in de buurlanden beschutting tegen sneeuw en regen. Een miljoen doolt in eigen land op zoek naar bescherming voor de oorlog, tegen de sneeuw en kou. Wat doet Europa?

De winterwerking in Antwerpen ging een week eerder open vanwege de kou.
Dat is in schril contrast met de 2,3 miljoen Syrische vluchtelingen in de buurlanden die letterlijk hun tenten bedekt zien met sneeuw en regen (geregistreerde vluchtelingen door UNHCR: Jordanië 567.000, Libanon 840.000, Turkije 540.000, Irak 207.000, Egypte 129.000).

De elektriciteit valt dikwijls uit, de kleine houtkacheltjes levensgevaarlijk, zowel voeding als medicijnen zijn dikwijls niet voorhanden. De wanhoop is groot onder de vluchtelingen die ervaren dat steeds meer buitenlandse agenda’s hun ellende bepalen i.p.v. de gehoopte bevrijdende vrijheid van corruptie en verdrukking. Behalve de geregistreerde vluchtelingen in binnenland en de buurlanden zijn nog honderdduizenden mensen die zich niet geregistreerd hebben.

Aarzelend start Europa met een ressettlement programma voor vluchtelingen uit Syrië. Duitsland en Zweden hebben al grotere aantallen opgevangen in 2013. Duitsland heeft onlangs zijn aantal voor 2014 opgetrokken naar 10.000 mensen. 
www.resettlement.eu

België doet zijn duit(je) ook in dit hervestigingsproject voor vluchtelingen en de staatssecretaris laat weten dat zij in 2014 75 (!) mensen uit Syrië wil opvangen die extra hulp nodig hebben, mensen die ziek of gewond zijn, alleenstaande ouders met kinderen, ouderen ... Zij gaan daarvoor uit van de prioriteitenlijst van het UNHCR die op basis hiervan mensen als kwetsbaar selecteren. 
Oproep: Maar dan moeten er wel OCMW’s zijn die hen willen opvangen en Ngo’s die hen willen begeleiden. We hopen van harte dat de Staatssecretaris van meer dan 75 OCMW’s het aanbod krijgt om vluchtelingen op te vangen in hun gemeente. Iedereen die daarvoor zijn gemeente wil aanschrijven en aanzetten zich voor een vluchteling, een gezin uit Syrië op te vangen, moet dan zeker doen en mag dat aan ons doorgeven. www.hervestiging.be

In 2009 was het PSC betrokken bij een van de eerste hervestigingsprogramma in België. Het ging toen om 50 vluchtelingen uit Irak. 
Tijdens de onlusten in 2011 riskeerden vluchtelingen en asielzoekers in Libië om zonder aanwijsbare reden vervolgd, gearresteerd of geslagen te worden. Dat trok de aandacht van UNHCR, dat meteen een wereldwijde oproep deed om ze te hervestigen. België ving 25 vluchtelingen op. België heeft zich voor 2013 ertoe verbonden om 100 vluchtelingen te hervestigen van bijzonder kwetsbare personen o.a. uit Burundi.