Algemeen


16 Dec 2013

Zorg: Onthaal en jongerenwerking kampen met te weinig personeel
Het onthaal is dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. 
Omdat er geen financiën beschikbaar zijn hoopte het CAW dat via het OCMW mensen konden ingezet worden om werkervaring op te doen (art 60). Het PSC heeft nu al meer dan 10 maanden twee vacatures open staan voor medewerkers in het onthaal.

In het begin hoopte het PSC dat de intermezzo’s opgevangen konden worden door vrijwilligers. 
Er zijn echter te weinig vrijwilligers die zich kunnen/willen  inzetten voor langer dan 4 maanden om dit probleem op te vangen. Vrijwilligers zijn vaak werkzoekenden die gemiddeld binnen 3-4 maanden werk vinden of weten wat voor opleiding ze willen volgen, Anderen kunnen zich enkel een halve dag vrijmaken. In het begin wordt er van nieuwe vrijwilligers verwacht dat ze en basiscursus volgen van 4 volle dagen. Na een maand inwerken kunnen de meeste vrijwilligers zelfstandig hun taak op nemen. In deze proefperiode ontdekken sommigen dat dit engagement toch niet hetgeen is wat ze zoeken en haken af. Daardoor is het onthaal onderbemand, wat de taak van de vaste medewerkers verzwaard.

Voor de jongerenwerking is geen bijkomende subsidie gevonden, daardoor dreigt er vanaf 2014 maar een medewerkster, deeltijds beschikbaar te zijn om de 60 jongeren te begeleiden. Het is de vraag of de jongerenwerking als deelactiviteit verder kan blijven bestaan.

Alle veranderingen brengen ook wisselende evenwichten. De bezuinigingen doen organisaties steeds meer beroep doen op projectmiddellen om hun activiteiten te kunnen verder zetten al of niet met innoverende ideeën. Doordat de spoeling dun is, wordt er enkel werkingsmiddelen toegekend. 
Voor de 60 jongeren die op dit moment in begeleiding zijn minstens 2 medewerkers nodig om de begeleiding op een goede manier te kunnen waar maken. In het verleden deden we steeds beroep op het Stedenfonds die instond voor de 0.8 personeelsinzet. Gelukkig blijft dat , maar de bijkomende aanvragen voor een halftijdse medewerker via andere projecten is tot nu toe onbeantwoord gebleven. We weten dat ons jongerenproject uniek is en in het verleden heeft bewezen dat de ondersteuning voor jongeren tussen 17-21 jaar broodnodig en heel zinvol is.

Het zou erg zijn moesten we dit moeten stoppen.