Agenda

HET GROEPSWERK EN ACTIVITEITEN ...


16 Dec 2013

Cijfers over armoede en de activiteitenkalender van december
-10% van de Vlamingen heeft een armoederisico. Voor mensen van 65+ is dit 18% (cijfers 2011)

-De subjectieve armoede (zij die aangeven de eindjes niet meer aan elkaar te kunnen knopen) bedraagt in België 21% (cijfers 2011)

-12% van de mensen in armoede leeft langer dan 4jaar in armoede

PSC-Open Huis is een Vereniging Waar Armen het Woord Nemen die tracht armoede te bestrijden van onderuit. Cijfers zeggen veel, maar niet wat dit betekent voor mensen in armoede of hoe armoede beleefd wordt. In Open Huis delen mensen in armoede ervaringen, geven aan hoe moeilijk het is elke dag geconfronteerd te worden met die uitsluiting ten gevolge van armoede. Vanuit die ervaringen starten wij de dialoog. Ervaringen worden omgezet naar knelpunten. Knelpunten worden getoetst en besproken met partners. Een zoektocht naar goede praktijken, gesprekken met diensten en beleid. Adviezen en beleidsaanbevelingen worden geformuleerd... Een moeizaam proces van lange adem, het steeds weer zoeken naar mogelijkheden, samen met je groep. Armoedebestrijding is structureel, is niet het ene projectje na het andere. Samen met mensen in armoede moeten we blijven strijden naar structurele oplossingen, naar oplossingen die van onderuit mee gedragen worden.

Op 18/12/2013 organiseert StopArmoede.nu een actie rond werk.
,,Wij wensen werk! Wenst werk ons?”. Wij nodigen u uit om te komen luisteren van 16u-17u op het plein voor Premetrohalte Elisabeth (Sint Elisabethstraat, 2060 Antwerpen)

PSC-Open Huis organiseert verder ook heel wat activiteiten op maat van mensen met een laag inkomen, mensen met een klein netwerk of mensen die op zoek zijn naar een plek waar ze onvoorwaardelijk terecht kunnen. 

Deze maand vind je onder andere op de kalender:

-Een bezoek aan het Politiemuseum

-Korte of lange wandelingen langs de polders van Oosterdonk, door de Oude Landen en Ekerse Putten, of gewoon kuieren langs het Noorder -en Zuiderterras.

-Wekelijks netbalzwemmen en inloophuis

-Kegelenfilmpoëzie, Kerstinstuif, gezonde kookworkshop en een bezoek aan het Well2Day Centrum.
 

Bijna alle activiteiten zijn gratis tot zeer lage kostprijs en er moet geen lidgeld betaald worden. 
Klik hier om de activiteitenkalender van december te downloaden