15 Sep 2013

Uitnodiging voor de Nationale KMS / AMOS Netwerkdag 2013
AMOS | oecumenisch netwerk christenen & migratie

De federale overheid zet fors in op een terugkeerbeleid voor vreemdelingen zonder wettig verblijf.  ‘Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet’ zo  lezen we in het regeerakkoord. Maar wat als de terugkeren NIET KAN? Daarover lezen we niets. Nochtans is het een illusie ervan uit te gaan  dat elke uitgewezen vreemdelingen terug kan naar zijn/haar land van herkomst. Er zijn veel mensen waarvan de overheid heel goed weet dat ze niet teruggestuurd kunnen worden. Voor hen – voor de staatloze en niet-repatrieerbare immigrant - wil KMS/AMOS het in de nieuwe campagne 2013-2014 opnemen.

Tijdens de netwerkdag van zaterdag 12 oktober lichten we het campagnethema toe, verfijnen we de politieke eisen en doen we ook een leerrijk vormingsaanbod waar vrijwilligers en beroepskrachten die met staatloze en/of niet-repatrieerbare immigranten contact hebben iets van opsteken. Ook staatloze en niet-repatrieerbare migranten werken mee.

NATIONALE KMS/AMOS NETWERKDAG
ZATERDAG 12 oktober 2013 - 9.15 – 13.15 uur - De LindePoort (ACW) - Onder den Toren - MECHELEN

PROGRAMMA ook hier beschikbaar als PDF :
9u15 Deuren en onthaal

9u30 Verwelkoming en korte toelichting bij het campagnethema


9u45 Werkwinkels
WERKWINKEL 1: Wat is ‘een staatloze’? Hoe loopt die procedure concreet? Wat zijn de valkuilen? m.m.v. ervaringsdeskundigen en Miep Grouwels (advocaat in Brussel)
WERKWINKEL 2: Wat moet je doen om je niet-repatrieerbaarheid als immigrant te bewijzen? m.m.v. ervaringsdeskundigen en Eric Somers (jurist en beleidsmedewerker Kruispunt Migratie Integratie)
WERKWINKEL 3: Wat ondernam de Nederlandse regering recent rond het ‘kinderpardon’? Wat is de ‘buiten schuld’-regeling in Nederland? met Rian Ederveen (stafmedewerker Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt Nederland)

Wisselen van werkwinkel om 10u45 Pauze11u45
Zaalgesprek over de KMS/AMOS campagne-eisen 2013-2014
12u15 Het AMOS-campagneplan december 2013 - januari 2014
12u45 Bijbels slot om de campagnetijd te openen met Anne Kooi (predikant VPKB - Nieuwe Graanmarktkerk Brussel)


Aansluitend maaltijd

Deelname in de kosten voor de maaltijd: 6 euro | Deelname aan de netwerkdag: vrije bijdrage.

INSCHRIJVEN: bestellingen@kms.be, 
Graag naam, voornaam, (organisatie), adres en emailadres. Bestel indien je dat wenst ook de broodmaaltijd (met voorkeur vegetarisch, koosjer, halal,…).


AMOS | het oecumenisch netwerk christenen & migratie van KMS
secretariaat: KMS-Kerkwerk Multicultureel Samenleven
Huidevettersstraat 165 1000 Brussel

tel: 02-5021128  fax: 02-5028101 amos@kms.be  www.kms.be