MINKE ZUIDEMA STUDIEFONDSMinke Zuidema had als pedagoge een groot hart voor kinderen en jongeren die niet kunnen genieten van een onbezorgde jeugd.

Vluchtelingenkinderen twijfelen vaak aan hun toekomst, zeker als ze geen verblijfspapieren hebben.
Uit eigen ervaring als overlevende van een concentratiekamp in de 2e Wereldoorlog wist ze hoe moeilijk jong zijn soms kan zijn. Zij steunde het Studiefonds steeds van harte om vluchtelingenjongeren een kans te geven. Ze is in 2008 overleden en uit erkentelijkheid is het Studiefonds naar haar vernoemd en hopen we dat er steeds mensen zijn die in haar geest, deze kinderen en jongeren willen steunen.

 

WIE KOMT IN AANMERKING?

De kinderen en jongeren die in aanmerking komen zijn reeds in begeleiding bij de Vluchtelingendienst van het PSC.
Het gaat om:
• Vluchtelingenkinderen en -jongeren die hier zonder geldige verblijfspapieren verblijven en voor wie er niet direct een perspectief is voor terugkeer. Zij of hun ouders hebben meestal een heel instabiel of geen inkomen en kunnen geen beroep doen op kinderbijslag of een studiebeurs.
• Kinderen en jongeren met financiële problemen die nog wachten op de uitslag van hun aanvraag voor regularisatie en geen kindergeld of studiebeurs krijgen
• Vluchtelingenjongeren die door financiële problemen hun opleiding niet kunnen verder zetten of starten.

Voor meer informatie over het Minke Zuidemafonds kunt u terecht bij Tetty Rooze of Marijke D’Herde

CAW de Terp-PSC Vluchtelingenwerk
Lange Stuivenbergstraat 54-56
2060 Antwerpen
T: +32 (0)3 2353 405
F: +32 (0)3 2722 085
E: psc.vluchtelingenwerk@cawantwerpen.be

Giften kunnen gestort worden op
rek.nr. 778-5902361-63
Mvv. Gift Minke Zuidemafonds

Belastingsaftrekbare giften voor fiscaal attest kun je storten op CAW de Terp PSC
rek nr. 777-5905739-67
Mvv. 
Gift voor PSC, Minke Zuidemafonds

Nieuwsberichten


15 Aug 2013
Ingezonden door: Tetty Rooze

Minke Zuidema Schoolfonds:


School begint weer.

De folders van boekentassen, pennen en zelf laptops vallen weer in de brievenbus of verschijnen als reclame op het scherm.

Aan het eind van de vakantie zijn er veel kinderen en jongeren die weer zin krijgen om naar school te gaan. Meeste ouders hebben genoten van de tijd samen, maar zijn ook wel weer blij dat na twee maand er weer ritme in het familieleven komt.

Maar toch zijn er ook ouders en jongeren die zich afvragen hoe ze de facturen zullen kunnen betalen om hen naar school te kunnen laten gaan. Eind augustus en begin september worden elk jaar geconfronteerd met ouders die er niet inslagen de schoolkosten te betalen. We verbazen ons soms over de creativiteit, maar willen voorkomen dat kinderen niet graag gaan of dat jongeren afhaken vanwege deze redenen. Als deel van de begeleidng en toekomstoriëntatie komt ook de situatie van kinderen steeds ter sprake.

Afgelopen jaar waren er een tiental kinderen en jongeren die door het Minke zuidema Fonds gesteund konden worden. We waren blij dat we hen konden helpen, dankzij enkel gulle giftgevers. 

Ook dit school jaar hopen we dat er de nodige giften binnen komen om, waar nodig, in te springen. Een kleine bijdrage in de kosten is voor mensen in moeilijke leefomstanidgheden, die noodzakelijke hart onder de riem om de toekomst van hun kinderen als verantwoordelijkheid te kunnen blijven oppakken.

Enkele verhalen:


1 Aug 2012
Ingezonden door: Ina Koeman
Het studiefonds Minke Zuidema heeft ook verleden schooljaar aan jongeren de mogelijkheid geboden om studie te volgen in België.