MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS


Vrijwilligers spelen een belangrijke rol


Heb je er ooit aan gedacht om je vrijwillig in te zetten voor nieuwkomers, vluchtelingen en mensen die in armoede leven in onze stad die met meer vragen zitten dan ze opgelost krijgen?


Bij het PSC zijn er en aantal mogelijkheden.

Het PSC kent twee werkingen:

PSC Open Huis : Hier komen mensen die door armoede in een isolement dreigen terecht te komen. Samen met de begeleiders bespreken ze in groep problemen en vragen die ze tegen komen , maar ze zijn ook actief als groep om dat isolement te voorkomen door allerlei activiteiten van Film tot wandelingen en uitstappen. 
PSC Vluchtelingenwerk : Dit is een deelwerking van CAW Antwerpen. Zij richten zich vooral op nieuwkomers van buiten de Europese Unie. Mensen met vragen rond verblijf, integratie maar ook psychosociale problemen kunnen er terecht. Samen wordt er gekeken wat mogelijk is voor hun toekomst. Binnen de werking is special aandacht voor:

 • • asielzoekers
 • • vluchtelingenjongeren en 
 • • vluchtelingenvrouwen 
 • • mensen die vrijwillige terugkeer overwegen en graag meer informatie en ondersteuning hierbij willen krijgen


In het PSC zijn steeds vrijwilligers actief om de werking een aangename plaats van ontmoeting te maken tussen de verschillende mensen met hun vragen en ideeën.

Wij zijn normaal te vinden in de Lange Stuivenbergstraat 54, 2060 Antwerpen, maar vanwege verbouwingen is ons tijdelijk adres van juli 2013 t/m april 2014: Dambruggestraat 126, 2060 Antwerpen, tel. blijft hetzelfde 03/2353405 net als het emailadres: psc.vluchtelingenwerk@cawdeterp.be

Je kan je inzetten op verschillende manieren: 
In het PSC Vluchtelingenwerk zoeken we medewerkers die zich willen inzetten als: onthaalmedewerkersactiviteiten en uitstappen organiseren voor vluchtelingenjongeren (17-21 jaar), mensen die er gewoon willen zijn tijdens de inloopmomenten, vrijwilligers die met nieuwkomers naar de instanties willen gaan of voor hen willen bellen voor een afspraak of informatie.

We vragen een engagement van minstens 3 maanden en de bereidheid om vorming te volgen.

Zin om je in te zetten en zelf andere dingen te leren? Laat maar iets weten en geef de volgende info door zodat we je kunnen contacteren. Je kunt je het beste aanmelden via het email adres van het PSC: meron.knikman@cawantwerpen.be


We bespreken dan met jou, wat jij en wij verwachten.

Aanspreektitel: Mevr./Dhr.
Voornaam: 
Naam: 
Straat, huisnr: 
Postcode: 
Gemeente: 
Tel. / gsm: 
E-mailadres:
 

Interesse voor volgende vrijwilligersactiviteiten

• Interesse in informatieve taken en dienstverlening:

 • • Aanspreekbaar zijn door bezoekers
 • • Hen informatie geven of doorverwijzen naar de juiste diensten
 • • Aanwezig zijn tijdens de 3 aan-en inloop namiddagen
 • • Het actualiseren van de flyerrekken
 • • Flyers maken en verspreiden van actuele thema’s
 • • Het verzorgen van thee en koffie
 • • Telefoonpermanentie verzorgen
 • • Verlengen van de winkelcheques 

• Interesse om tijdens de open consultatiemomenten mee te helpen in de balie

 • • Het ondersteunen van de gesprekken met de maatschappelijk werkers door te tolken, te kopiëren, te bellen naar instanties voor afspraak, mensen de weg te wijzen hoe ze op hun pasgemaakte afspraak kunnen komen;
 • • Na opleiding de aanmeldingsgegevens verwerken in de registratie

• Telefoonpermanentie op de momenten dat we voor bezoekers gesloten zijn:

 • maandagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen

• Hulp bij het inburgeren van een nieuwkomer:

 • • begeleiding naar en informeren van nieuwkomers over 
 • • het Vreemdelingenloket, ziekenhuis, scholen en taallesinitiatieven, het gebruik van openbaar vervoer, het gebruik van een bankkaart...
 • • ziekenhuisbezoek

• Begeleiding bij de inloopmomenten van de jongerenwerking

 • • Mee zoeken naar huisvesting, scholen, werk, sportclubs
 • • Maken van afspraken
 • • Het lezen van brieven
 • • Gewoon tijd en aandacht geven

• Taallessen geven aan kleine groepjes vrouwen die door verschillende omstandigheden niet gebruik kunnen maken van het NT2 (Nederlands als Tweede taal) aanbod van.

Wij staan in voor vorming rond de doelgroep, activiteiten en verzekering tijdens de activiteiten.

 

Nieuwsberichten


31 Dec 2015
Ingezonden door: Ina Koeman

Op dinsdag 8 december had Ina Koeman het geluk om Kevin Reliszko, een medewerker bij het vluchtelingenwerk (ACM), te mogen interviewen. Kevin is getrouwd met Julith en vader van de tweeling Samuel en Luc, zij zijn nu 14 maanden oud. Kevin is sinds 2005 werkzaam in het PSC Vluchtelingenwerk (sinds 1/1/2015 samengegaan met vluchtelingenwerk De Mare, samen de naam ACM). Ik stelde hem enkele vragen ivm zijn werk en vroeg door over zijn visie ivm de recente crisis rond vluchtelingen.


31 Dec 2015
Ingezonden door: Ina Koeman

Hallo! Ahlan wa sahlan! Mijn naam is Clara Labus en ik ben nu sinds september ASF-vrijwilligster bij het ACM (Adviescentrum Migratie) in Antwerpen. Ik werk vooral in de Vrouwenwerking, waar ik bezig ben met vrouwen die uit hun land van geboorte vertrokken/gevlucht zijn. Ik heb speciaal voor dit project gekozen omdat ik het zo interessant en levensecht vind.


22 Apr 2015
Ingezonden door: Ina Koeman

Na een lange, maar zeer aangename treinrit naar Utrecht, gevolgd door een busrit van zo’n 25 minuten arriveerden ik en Ina vlakbij de plek waar het allemaal zou plaatsvinden: de presentatie van Marchien Timmerman, docente en teamleider van de afdeling Theologie in Windesheim. Zij had twee jaar lang gewerkt aan een onderzoek naar professionalisering van het werk van vrijwilligers in inloophuizen. We waren er allebei erg benieuwd naar, omdat we nauw betrokken waren geweest bij dit onderzoek. Lees meer ...


5 Mar 2014
Ingezonden door: Tetty Rooze

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol

Heb je er ooit aan gedacht om je vrijwillig in te zetten voor nieuwkomers, vluchtelingen en mensen die in armoede leven in onze stad die met meer vragen zitten dan ze opgelost krijgen? 

Bij het PSC zijn er en aantal mogelijkheden.


5 Mar 2014
Ingezonden door: Tetty Rooze
Ze hielp vorig jaar nog mee met de verhuis in juli en toen vertrok ze op 'wereldreis'. Afgelopen week wipte ze even binnen om weer te vertrekken, maar liet weten dat ze er weer zal zijn bij de verhuis terug naar de Stuivenbergstraat. In haar agenda heeft ze al ingevuld dat ze dan weer in de onthaalploeg gaat mee draaien als vrijwilligster.
Wij blij.

3 Mar 2014
Ingezonden door: Tetty Rooze


Begin maart was er de gelegenheid om vrijwilligers nog eens extra in de bloemetjes te zetten vanwege hun inzet. Dat gebeurt veel te weinig.

In het huidige activerings- en participatiebeleid van de overheid wordt de inzet van vrijwilligers op allerlei manieren gestimuleerd. De lokale overheid richt zich vooral op mensen die werkloos zijn of een leefloon krijgen van het OCMW. Men hoopt op deze wijze de brug te kunnen slaan naar de arbeidsmarkt via werkervaring en een arbeidsritme. Bijkomend hoopt men ook de werkdruk in de gezondheidssector en het welzijnswerk te kunnen opvangen zonder bijkomende subsidies.


21 Mar 2013
Ingezonden door: Luc Hommers

‘t Is weer vollen bak’ 
Er zijn weer een aantal nieuwe stagiaires gestart in het PSC.