Adviescentrum Migratie (ACM)

**************************************************************

In januari 2014 fuseerden op last van het Ministerie van Welzijn
de drie CAW’s in Antwerpen tot één groot CAW.

Naast het PSC-Vluchtelingenwerk, dat een onderdeel was van CAW De Terp, bestond er ook een vluchtelingendienst in CAW De Mare. Het nieuw gevormde CAW Antwerpen besloot deze twee werkingen op één plaats samen te brengen. Men koos voor de Lange Stuivenbergstraat. PSC Open Huis verhuisde naar de overkant en de collega’s van de vroegere vestiging in Deurne kwamen erbij.

De huidige naam van het gezamenlijk vluchtelingenwerk is nu
AdviesCentrum Migratie (ACM)

http://www.caw.be/adviescentrum-migratie

Het ACM-team kreeg een eigen coördinator en het PSC-Antwerpen werd weer
veel meer een vrijwilligersorganisatie. Sinds januari 2016 heeft het PSC
één werker in dienst en dat is de stadspredikant. 

**************************************************************

Adviescentrum Migratie (ACM) - voorheen PSC Vluchtelingenwerk (1986-2015) - bestaat nu meer dan 30 jaar.

In de 80-er jaren brachten landlopers/daklozen als eersten mensen mee die net als zij een onderdak hadden gevonden in een van de vele kamertjes in de Dambruggestraat. De vraag van hen ging over meer dan armoede en administratieve uitsluiting.

De vragen van deze nieuwkomers, asielzoeker of kandidaat- vluchtelingen zoals toen nog werden genoemd voegden een nieuw hoofdstuk ’Verblijf’ toe aan het welzijnswerk in die tijd. In die zelfde tijd werden protestantse kerken aan gesproken uitgenodigde vluchtelingen op te vangen uit Zuid Oost Azië. Enkel jaren later mochten ook Ghanese vluchtelingen gebruik maken van die gastvrijheid. Zij waren echter niet uitgenodigd maar kwamen ‘spontaan’ asiel aanvragen. Eind jaren tachtig en de negentiger jaren stonden vooral in het teken van de opvang van Assyrische christenen uit Turkije.

Taallessen werden gestart , een kinderclub werd op gericht en in Betet Skara, het Assyrische weefatelier konden de vluchtelingen zelf laten zien waar hun talenten lagen. Na 2000 veranderde de doelgroep op de golven van oorlog en vrede. Opeens hadden we Europese vluchtelingen uit de Balkan en andere landen van Oost Europa. De oorlog in Afghanistan, Somalië , Irak, Liberia, Sierra Leona, doe weer andere mensen vluchten, vaak jongen mensen. Na 2003 vangt de jongerenwerking niet langer alleenstaande minderjarige asielzoekers op maar richt zich vooral op jongeren tussen 18 en 21 jaar die veronderstelt worden volwassen te zijn. 
In het Vrouwenhuis komt naast klassieke programma’s ook creatieve therapie, opvoedings-ondersteuning en creatieve workshops op de agenda te staan.

Tot nu toe komen volgende deelaspecten in het initiatief aan bod :

  • Onthaal : aanmelding, onthaal en begeleiding op sociojuridisch vlak

  • Terugkeer-coaching : informatie en begeleiding van mensen die vrijwillig willen terug keren naar hun land van herkomst of naar een ander land waar zij toegelaten zijn.
  • Vrouwenwerking
  • Jongerenwerking


Vanaf 2015 werd er een nieuw team gevormd met De Vluchtelingedienst Deurne, het vroegere de Mare.
Het PSC Antwerpen vzw. is erkend als vrijwilligerswerking en blijft verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking in het voormalige PSC huis.

Sindskort kunnen personen met verblijfsvragen en een precair verblijfsstatuut terecht bij het nieuw samengesteld team met een nieuwe naam: Adviescentrum Migratie (ACM)
Dit team is een samengaan van de Vluchtelingendienst en het PSC Vluchtelingenwerk.


Nieuwsberichten

<< <  Pagina 2 van 8  > >>


6 Jul 2015
Ingezonden door: Tetty Rooze

Wie wil helpen met een vraag vanuit de Jongerenwerking:
Een jongere Aly vraagt of iemand hem kan helpen met het leren auto rijden. Hij heeft eventueel een auto ter beschikking via een vriend en hij een voorlopige rijbewijs. Hij wil een aantal uren oefenen met rijden voordat hij examen moet doen.
Daarvoor zoekt hij iemand die hem de kneepjes van het rijden kan leren en die zijn begeleider kan zijn tijdens de examen. 

Het jongerenteam vraagt zich af  of iemand van de PSC achterband hem kan helpen met zijn vraag. Graag reactie bij niloufar.amiri@cawantwerpen.be of rosalie.craps@cawantwerpen.be
Alvast bedankt!


17 Jun 2015
Ingezonden door: Tetty Rooze

Het Adviescentrum Migratie op 19 juni van 14u tot 17.30u een Open Deurmiddag om onze werking voor te stellen. U kunt dan, onder het genot van een hapje en een drankje, kennismaken met onze nieuwe dienst, onze medewerkers en vrijwilligers.

Graag uw aanwezigheid bevestigen via adviescentrum.migratie@cawantwerpen.be.


17 Jun 2015
Ingezonden door: Tetty Rooze

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag en om dit onder de aandacht te brengen doet het Adviescentrum Migratie met medewerkers en vrijwilligers op vrijdag 19 juni mee aan de jaarlijkse flyeractie op het station van Antwerpen Centraal en Antwerpen Berchem.


17 Jun 2015
Ingezonden door: Tetty Rooze
In de afgelopen maanden was Anna van Hattem stagiaire bij het vluchtelingenwerk. Haar eindwerk ging over de Rechten van Kinderen in precaire verblijf- en leefsituatie. Ze dook daarvoor de dossiers in van het PSC om te zien hoeveel kinderen eigenlijk schuilgingen achter de dossiers van hun ouders. Ze telde 514 kinderen, waarbij ze aangeeft dat niet in alle dossiers de kinderen zijn vermeld.

22 Apr 2015
Ingezonden door: Tetty Rooze
Op 12 juni staat het Multicultureel Buffet weer op de agenda en krijg je de kans allerlei verrassende hapjes te ontdekken en te proeven. De uitnodiging volgt.