Luther inspireert


Protestants Sociaal Manifest 2017De toekomst van PSC Antwerpen wordt ingeluid met 9,5 stellingen van protest en hoop:
een Protestants Sociaal Manifest 2017.

De letternaam PSC zal behouden worden vanwege de grote bekendheid,
maar voortaan zal dit de dekking zijn voor:  Protestants Sociaal (inter)Cultureel_Manifest.

Dit manifest slaan we op de reguliere jaarvergadering tegen de kerkdeur van de Lange Winkelstraat.

Het PSC Antwerpen zet zich als beweging in met en voor ieder die dat nodig heeft, armgemaakten en armgeraakten, mensen in kwetsbare situaties. Het PSC is present in de levens van mensen en helpt, waar geen helper is, zonder onderscheid. In dit Lutherjaar presenteert het PSC een manifest met stellingen toegepast op de actuele politieke en maatschappelijke situatie.

lees hier meer over het Protestants Sociaal Manifest 2017
 Nieuwsberichten

<< <  Pagina 38 van 39  > >>


21 Mar 2013
Ingezonden door: Luc Hommers

‘t Is weer vollen bak’ 
Er zijn weer een aantal nieuwe stagiaires gestart in het PSC.


27 Feb 2013
Ingezonden door: Luc Hommers
In 2012 werden de eerste stappen gezet voor het samengaan van de drie CAW’s (CAW de Terp, Metropool en de Mare) in Antwerpen.

Het samengaan wordt gezien als een meerwaarde en een uitdaging om het werk meer bekendheid te geven en gemakkelijker bereikbaar te zijn. Ook met de partners binnen het Vluchtelingenwerk zijn de eerste gesprekken en ontmoetingen achter de rug. Er wordt nu voor de zomer nog een nieuwe VZW opgericht. Dan is er waarschijnlijk ook meer zicht hoe het beleid en het organigram er gaat uit zien.

23 Sep 2012
Ingezonden door: Ina Koeman

De toekomst van het PSC… een onderzoek

Een tijdje geleden schreef ik al eens over het onderzoek dat gedaan wordt om te zien op welke manier het PSC als diaconaal centrum van de protestantse kerken kan voortbestaan. Dit onderzoek wordt gedaan door het Interdisciplinair Kenniscentrum Kerk en Samenleving (IKKS).

1 Aug 2012
Ingezonden door: Ina Koeman
Het studiefonds Minke Zuidema heeft ook verleden schooljaar aan jongeren de mogelijkheid geboden om studie te volgen in België.

21 Jun 2012
Ingezonden door: Tetty Rooze

Door de herstructurering vallen deze twee werkingen niet langer onder de verantwoordelijkheid van het PSC Vluchtelingenwerk. 
Zij worden vanuit het sociaal-activeringsinitiatief van de Terp, Traverso (tel: 03/2260967) begeleid. Voor het Frakske betekende dit een materiële renovatie en professionele inzet in de persoon van Ingrid die zowel het Frakske (tel: 03/2357290 of 0475/752205) als de Boetiek Uniek van IVCA (tel: 03/2381693) onder haar vleugels heeft genomen. Het team is versterkt met nog twee bijkomende art 60-ers. Ze zijn nu ook op zaterdag open.