NOODHULP ONDER PROTEST


Al vele jaren schrijven we deze slogan bij activiteiten, die met noodhulp van doen hebben. Dat kan gaan over voedsel, maar ook over kleding of over andere noodhulp. We beseffen echter heel goed dat we het protest door werkdruk, gebrek aan alternatieven steeds weer achterwege laten. 

Toch is het belangrijk om steeds weer op tafel te brengen dat bijvoorbeeld:

Schuldenlast van kleine mensen die afhankelijk zijn van een uitkering hen jarenlang kan verplichten tot een afbetalingsplan , waar ze nooit meer van afkomen.

De migratiebeweging die duizenden mensen doet verhuizen om heel verschillende redenen op zoek naar een menselijk bestaan een wereldwijd probleem is, maar vaak wordt afgewenteld op mensen die hier zonder papieren en inkomen verblijven.
Uit studie blijkt dat juist de zwakste onder hen, zieken, alleenstaande moeders, kinderen in een uitzichtloze cirkel van armoede terecht komen. Daarnaast zien we door de crisis van de laatste jaren ook nog meer nieuwe armen aanschuiven bij bv voedselbanken.

Platform Noodhulp onder Protest is een ontmoetingsforum voor noodhulpverlenende organisaties, dat in 1994 werd opgericht.
Het PSC was één van de mede-oprichters.

Nieuwsberichten