Hulp & Fondsen


LEONAFONDS - NOODHULP ONDER PROTEST


Omdat we armgemaakte, armgeraakte mensen tegen komen in het PSC horen we hun verhalen en stellen vast dat armoede, schendingen van basisrechten, uitzichtloosheid bestaan maar ook gesignaleerd moeten worden aan u, aan het stadsbestuur, aan de overheid.

Ondertussen willen we niet enkel met papieren en pen of een computer dit doorgeven, maar ook de mensen concreet helpen als teken dat we hun verhaal serieus nemen en er in meeleven.

Dat kan door een luisterend oor, een bemoediging, een tijdelijk voedselpakket, een contact met iemand anders of met elkaar in een werkgroep. Het is heel belangrijk dat mensen hun situatie ook zelf kunnen plaatsen. Vraagverduidelijking en een stukje maatschappij analyse is zeker nodig. Een enkele keer lukt het samen met hen opnieuw een vraag te formulieren bij het OCMW of kunnen er contacten gelegd worden naar projecten die mensen extra ondersteunen bij het zoeken naar werk. Sommige mensen hebben echter zo de moed verloren dat er meer tijd nodig is hen weer een perspectief op een toekomst te geven. In deze tussentijd kunnen wij hen soms ondersteunen met materiele hulp.
 

Deze ondersteuning wordt mede mogelijk gemaakt door
het Leonafonds en Noodhulp Onder Protest :
 

1. Voedsel

De voedselbank is in januari 2011 in het PSC gestopt. In overleg met Filets Divers kunnen mensen nu gebruik maken van de Sociale Kruidenier in de Rolwagenstraat. Via het PSC ontvangen ze een gebruikerskaart als ze aan de criteria voldoen (na aftrek van de vaste kosten blijft er minder dan 250 € over om per maand te besteden of er is helemaal geen inkomen, formeel en informeel). De gebruikerskaarten worden vooral vanuit giften gesponsord via de Boodschappencheques voor de Sociale Kruidenier.(3) Deze Sociale Kruidenier werd in 2006 opgericht door verschillende organisaties, waarvan het PSC er één was.

Op de website van Filet Divers lezen we: de Sociale Kruidenier is een winkel voor mensen in armoede. Hier worden voedings- verzorgings-, onderhoudsartikelen en tweedehandsproducten verkocht aan zeer lage prijzen. Toegang énkel via doorverwijzing. Met dit project wil Filet Divers op een respectvolle manier noodhulp aanbieden aan mensen die in armoede moeten leven.

2. Kleding

Op eenzelfde manier kunnen we ook armgemaakte en armgeraakte mensen steunen die niet in staat zijn om kleren te kopen voor zichzelf of hun gezin. Zij kunnen via een doorverwijzing van CAW De terp-PSC Vluchtelingenwerk of PSC-Open Huis gratis kleren kopen in ’t Frakske. De mensen krijgen dan ook een winkelcheque mee. Ook deze kunnen gesponsord worden via een steunkaart.

3. Medicatie of andere levensnoodzakelijke zaken

Een ander voorbeeld voor deze soort ondersteuning is de mogelijkheid om in uiterste noodzaak iemand te helpen levensnoodzakelijke medicatie te betalen. Dit gebeurt pas nadat alle andere kanalen zijn geprobeerd, bv de route langs het wijkgezondheidscentrum of dokters van de wereld. Als er nergens meer steun gevonden wordt, kan iemand die bij ons gekend is, beroep doen op dit fonds.

4. Huisvesting

Als mensen in precaire levensomstandigheden geholpen kunnen worden door bv 1 maand huur te betalen, dan proberen wij dit te doen (enkel voor bij ons gekende bezoekers). Deze huursom is geen gift, maar wordt gegeven als lening. Er wordt dus ook een contract gemaakt.

Uit een verslag van CAW DeTerp-PSC Vluchtelingenwerk: “Jammer genoeg kunnen we slechts enkele van de vragen en noodsituaties, die we binnenkrijgen voor mensen zonder wettig verblijf, beantwoorden met concrete hulp. Veel vaker moeten we mensen zeggen dat we geen mogelijkheid hebben voor opvang of financiële hulp voor de huishuur.
Het is pijnlijk te zien hoeveel mensen in zulk een noodsituatie zitten en hoeveel mensen we moeten zeggen dat ze zelf een oplossing moeten zien te vinden. Andere diensten uit het Welzijnswerk of OCMW centra bellen ons regelmatig met de vraag voor huisvesting voor hun cliënten. Blijkbaar deed er een gerucht de ronde dat wij mogelijkheden hadden. Het is voor ons als hulpverleners niet altijd gemakkelijk om met deze machteloosheid om te gaan!”