bijzonder werk


van een stadspredikant in het PSC


 

In het Protestants Sociaal Centrum Antwerpen vzw (PSC) is de laatste jaren veel veranderd. U kunt hierover ook lezen in het verslag 'WERKVERSLAG COMMISSIE STADSPREDIKANT'. Voorzitter Koen Kinsbergen schrijft erover.

Misschien is het goed om eerst even uit te leggen hoe die veranderingen structureel zijn:

Eigenlijk bestaat het PSC uit drie aparte vzw’s, namelijk PSC-Antwerpen, PSC-Open Huis en PSC-beheer. De laatste vzw is verantwoordelijk voor het patrimonium, dat is dus het huis op de Lange Stuivenbergstraat, waar nu vooral het vluchtelingenwerk van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk te Antwerpen (CAW-Antwerpen) gevestigd is, het huis op de Kerkstraat, waar ’t Frakske en de Vrouwenwerking hun plaats hebben en – sinds kort – het huis in Boechout, waar het opvanghuis voor vrouwen te vinden is. Het PSC-Open Huis heeft een pand gehuurd in de Schoolstraat (aan de overkant van de Lange Stuivenbergstraat).

In januari 2014 fuseerden op last van het Ministerie van Welzijn de drie CAW’s in Antwerpen tot één groot CAW. Naast het PSC-Vluchtelingenwerk, dat een onderdeel was van CAW De Terp, bestond er ook een vluchtelingendienst in CAW De Mare. Het nieuw gevormde CAW Antwerpen besloot deze twee werkingen op één plaats samen te brengen. Men koos voor de Lange Stuivenbergstraat. PSC Open Huis verhuisde naar de overkant en de collega’s van de vroegere vestiging in Deurne kwamen erbij. De huidige naam van het gezamenlijk vluchtelingenwerk is nu: AdviesCentrum Migratie (ACM). Het ACM-team kreeg een eigen coördinator en het PSC-Antwerpen werd weer veel meer een vrijwilligersorganisatie.


Sinds januari 2016 heeft het PSC één werker in dienst en dat is de stadspredikant.
Ina Koeman vertelt hierover:

‘In PSC Open Huis werk ik bijv. mee in Werkgroep Verzet-je,dat is de groep waarin de leden van Open Huiswerken aan hun projecten en thema’s. Elke tweede en vierde woensdag van de maand komen we samen. Wij focussen ons vooral op het thema armoede & gezondheid. De meeste leden van deze groep zijn senioren. Mijn taak bestaat vooral uit het nauwkeurig opschrijven wat er gebeurt en wat de mensen zeggen. Ik ben thuis vaak een halve dag bezig met de uitwerking. Ik vind dit een bijzonder werk, ik leer elke keer weer nieuwe zaken van de mensen-in-armoede. Uit deze werkgroep komen soms ook andere ideeën en opdrachten voort: zo was ik van april 2015 tot november 2016 betrokken bij het project rond armoede en dementie. Ik ben fier op onze groep… Er is zoveel wijsheid en kennis over het leven, ik ben hen dankbaar dat ik mee mag doen.

Elke derde woensdag van de maand doe ik de Bijbelbabbel. Op vraag van enkele mensen van onze groep startten we daar zo’n vier jaar geleden mee. Lang deed ik deze groep samen met Egbert Rooze, protestants theoloog, maar sinds hij in september 2016 zich terugtrok uit deze groep, werk ik samen met Raf Geurts, een katholieke pastoraal werker. We lezen met de groep al geruime tijd in het boek Exodus. De verhalen zijn voor enkele mensen totaal nieuw. Ik vind het bijzonder spannend om met deze groep van mensen-in-armoede deze weg te gaan: de uitweg uit wat knelt en verslaaft…

In het PSC Antwerpen, waar ik nu de enige betaalde medewerker ben, en waarin verder vrijwilligers werken, werk ik vooral rond het onderwerp presentie (zie pagina 11-"WERKVERSLAG COMMISSIE STADSPREDIKANT"). Elke vrijdagnamiddag ben ik aanwezig in het onthaal, waar mensen binnenkomen voor van alles en nog wat. Een aantal van hen komt omdat ze een afspraak hebben met een hulpverlener van het ACM, anderen om papieren te laten lezen, in te vullen, te versturen. Weer anderen hebben vragen en willen graag wat langer praten, anderen komen gewoon binnen voor een tas koffie en thee en bijbehorende warmte. Ik ben ‘present’ en praat met mensen die dat willen. Dat kunnen bezoekers zijn, maar ook mensen van het team of vrijwilligers. In dit kader wil ik ook de huisbezoeken noemen, die ik regelmatig doe bij een aantal van de (vroegere) bezoekers. Soms iedere maand, soms met een langere tussenpoos.
Presentie betekent ook trouw zijn, tijd hebben, luisteren…

Verder ondersteun ik een aantal vrijwilligers als coach of mentor. Ook bereid ik samen met de coördinator van ACM en de verantwoordelijke van het onthaal de vrijwilligersvergadering voor, die elke eerste woensdag van de maand doorgaat. Meestal zit ik die voor. Verder zijn er verschillende werkgroepen, waaraan ik meewerk, bv de voorbereidingsgroep van het jaarlijkse Kerstfeest. Als er nieuwe projecten in creatieve geesten ontstaan, die niet direct onder het algemeen welzijnswerk en bijbehorende subsidies kunnen vallen, dan zoek ik samen met hen naar kerkelijke fondsen, die evt soelaas kunnen bieden. De opvolging en correspondentie hierrond vragen genoeg van mijn tijd.

Natuurlijk ben ik ook aanwezig bij de bestuursvergaderingen van het PSC, oorspronkelijk als adviseur, maar tegenwoordig ook als ‘werknemer’. Op veel plaatsen vertegenwoordig ik het PSC als beweging, ze noemen mij wel eens: de ambassadeur van het PSC. En dat vind ik fijn, ik hoop altijd dat in onze ambassade heel veel mensen welkom zijn. Een heel belangrijke taak is dat ik de go-between ben tussen het PSC en de kerken. In de eerste plaats de kerken in het Antwerpse, maart daarnaast ook andere: katholieke, evangelische en een 15tal PKN-gemeenten uit het zuiden van Nederland. Bijna elke zondag ga ik ergens voor. Ik doe dat erg graag: door het samen zijn rond de Bijbel krijg ik altijd nieuwe moed en inspiratie!’
 

(uit:  WERKVERSLAG COMMISSIE STADSPREDIKANT)
Het verslag is in PDF vorm beschikbaar via bovenstaande link.