profielschets


voor een nieuwe stadspredikant


 

Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God. (Micha 6,8)

Antwerpen is een grote stad. Waar veel gebeurt aan kwaad en aan goed.
Vanuit de VPKB-gemeenten in het Antwerpse werd meer dan vijfentwintig jaar geleden beslist om het ambt van stadspredikant in te stellen ten gunste van het werk in deze stad. De opdracht van de stadspredikant werd zowel missionair als diaconaal geduid. 
De stadspredikant werd gekoppeld aan het Protestants Sociaal Centrum en ging van daaruit de stad in. Deze predikant gaat de stad (en ook de kerken) tegemoet vanuit de rafelrand van de samenleving. Armoede, vluchtelingen, racisme, dialoog tussen verschillende levensovertuigingen en godsdiensten… dat alles brengt de stadspredikant op tafel in de kerken en andere groepen uit het middenveld. Daarmee wordt beoogd dat middengroepen, zowel van het geloof als vanuit humanistische overwegingen oog krijgen voor de situatie van mensen, die in onze samenleving naar de rand zijn gedrongen.

Sinds 1 januari 2016 is de stadspredikant in dienst van het Protestants Sociaal Centrum.
De huidige stadspredikant is ds Ina Koeman, die in de loop van 2018 met pensioen gaat. 
Daarom is er nieuwe profielschets opgemaakt … er wordt gezocht naar een opvolger!
Spannend voor het PSC, de kerken, voor de netwerken in Antwerpen én vooral voor al die mensen,
bij wie de nieuwe stadpredikant betrokken zal raken.

Ina Koeman, juli 2017


Ben jij op zoek naar een veelzijdige job met maatschappelijke impact? Kun jij vanuit jouw theologische achtergrond mensen begeleiden, inspireren en vormen? Ben je communicatief sterk, heb jij je voeten op de grond en steek jij bovendien graag je handen uit de mouwen? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!
 

PSC Antwerpen werft aan:
 

Stadspredikant 

 Het Protestants Sociaal Centrum Antwerpen is  – samen met de protestantse kerken in Antwerpen – op zoek naar een nieuwe stadspredikant, omdat de huidige in 2018 met pensioen gaat. Het PSC Antwerpen zet zich als beweging in voor en vooral samen met mensen in kwetsbare situaties. Het PSC is present in de levens van mensen en helpt, waar geen helper is, zonder onderscheid. Het PSC werkt aan emancipatie en protesteert tegen een beleid dat mensen uitsluit. De stadspredikant heeft een missionaire-diaconale opdracht binnen het PSC, de Antwerpse protestantse kerken én midden in de samenleving. Het PSC werkt nauw samen met het Adviescentrum Migratie (ACM) van het Centrum Algemeen Welzijnswerk en heeft een eigen werking: vzw PSC Open Huis. Het PSC is een sterke partner in het Antwerpse middenveld. Het PSC benadert mensen vanuit de presentiemethodiek. 

Jouw takenpakket

Algemeen

 • • Je volgt maatschappelijke evoluties, beleidsontwikkelingen en onderzoek op terreinen die relevant zijn voor missionair-diaconaal werk en detecteert nieuwe uitdagingen.

Binnen het PSC en samen met het ACM 

 • • Je besteedt minstens een dagdeel per week aan basiswerk;
 • • Je werkt nauw samen met vrijwilligers en je draagt mee zorg voor hun ondersteuning onder andere via vorming en toerusting;
 • • Je bent de spreekbuis van het PSC naar buiten en communiceert gericht via diverse kanalen, waaronder sociale media.

Binnen de kerkelijke context  

 • • Je bouwt je werk uit in overleg met de Commissie Stadspredikant, waarin de kerken zijn vertegenwoordigd;
 • • Je legt verantwoording af over je werkzaamheden aan het bestuur van het PSC Antwerpen en helpt hen bij het bepalen van prioriteiten in een veranderende maatschappelijke context; 
 • • Je verzorgt twee keer per jaar preekbeurten in de vijf VPKB kerken, waarin de diaconale praktijk aan bod kan komen; 
 • • Je ondersteunt en benut je lokale netwerken bij specifieke diaconale vragen en inspireert hen via vorming en advies bij de uitvoering van hun diaconale taken. Je neemt deel aan relevante netwerken en werkgroepen in de landelijke kerk.

In de Antwerpse context 

 • • Je bent pastor voor ieder die geen helper heeft en op jouw pad komt; 
 • • Je bent het protestants aanspreekpunt voor levensbeschouwelijke, interreligieuze en sociale projecten;
 • • Je participeert in relevante netwerken, signaleert samenwerkingskansen en stimuleert de interlevensbeschouwelijke dialoog.  

 

Kennis, ervaring, vaardigheden en attitudes

 • • Je hebt een levend en inspirerend christelijk geloof, waarbij je openstaat voor andere geloofsovertuigingen;
 • • Je werkt graag voor, met en tussen mensen en bent maatschappelijk betrokken;
 • • Je hebt affiniteit met mensen in kwetsbare situaties en wil je onderdompelen in hun leven vanuit de methodiek van presentie;
 • • Je hebt een masterdiploma/licentiaat in de protestantse theologie;
 • • Je werkt zelfstandig en neemt initiatief;
 • • Je hebt een actieve houding in netwerken en werkgroepen en bent contactvaardig;
 • • Je bent discreet en betrouwbaar;
 • • Je kunt op een overtuigende en aansprekende manier via verschillende communicatiekanalen je boodschap overbrengen;
 • • Jouw didactische vaardigheden zijn goed ontwikkeld; 
 • • Je bent nieuwsgierig en leergierig;
 • • Je kunt mensen in het Engels en bij voorkeur Frans te woord staan;
 • • Ervaring in het welzijnswerk of kerkelijk werk is een pluspunt. 

 

Ons aanbod

 • • Een job met veel vrijheid en ruimte voor initiatief; 
 • • Aanstelling tot predikant van de Verenigde Protestantse Kerk in België;
 • • Verloning volgens barema’s van bedienaar van de eredienst van het Ministerie van Justitie;
 • • Onkostenvergoeding voor woon- en werkruimte, telefoon en fiets;
 • • Indiensttreding februari 2018. 

 

Geïnteresseerd? 

Een informatiemap is downloadbaar via de link "downloads"

Stuur jouw motivatiebrief met cv voor 1/10/2017 naar de inakoeman@hotmail.com  

Uiterlijk 15/10/2017 krijg je bericht of we jou uitnodigen voor een gesprek.