downloads stadspredikant


  Werkverslag-Stadspredikant-2017.pdf
Werkverslag over het werkjaar van de Stadspredikant in 2016

Een actueel overzicht over de taken en de werking van de stadspredikant. Ds. Ina Koeman heeft een hoop werk verzet, mensen bereikt, meegedacht, mensen geïnspireerd. Daarover kunt u verder in het verslag meer lezen.

  Folder-Stadspredikant-2017.pdf
Folder Stadspredikant2017

Publicatie uit 2017 met een heldere beschrijving omtrent de missie en taken van de Antwerpse stadspredikant

  Flyer-Stadspredikant-2017.pdf
Flyer Stadspredikant 2017

Een flyer op A5 formaat die in het kort de missie en taken omschrijft van de Antwerpse stadspredikant.

  PSC-Jaarverslag-2016.pdf
Jaarverslag over het PSC werkjaar 2016

In het jaarverslag wordt uitleg gegeven aan de activiteiten die in het jaar 2016 door de vzw Protestants Sociaal Centrum (PSC), Adviescentrum Migratie en PSC Open Huis gedaan zijn. Bij de Algemene Vergadering wordt toelichting gegeven over het werkjaar 2016 en het beleidsplan voor 2017.