Activiteiten


‘t FRAKSKE


’t Frakske is onze tweedekansklerenwinkel. 
Vele jaren werd deze winkel enkel gerund door vrijwilligers (vanaf 1979 tot 2009). Daarna bleven de vrijwilligers, maar konden we ook iemand tewerkstellen via artikel 60 *.

In 2012 is ism CAW De Terp onze winkel een “echt” werkervaringsproject geworden. Er kunnen 5 à 6 mensen werken samen met vrijwilligers.

De winkel is in 2011 heringericht en oogt veel ruimer. Het ruime aanbod is ook gebleven dankzij de aanvoer van goede en kwalitatieve kleding vanuit alle hoeken. In 2011 zijn er weer veel kleren verkocht voor het mooie bedrag van 21.154,40 €. Daarnaast is er voor 4.872 € gegeven aan mensen in een moeilijke leefsituatie. Er zijn verschillende organisaties die mensen met zo’n winkelcheque doorsturen. (CAW de Terp-PSC, PSC Open Huis, CAW de Mare, ‘t Vlot en BZN).

We hopen dat de kerken ons nog steeds blijven voorzien van tweedehands kleding, die proper en goed is. De opbrengst hiervan blijft ten goede komen aan het PSC.

't Frakske heeft nu een eigen telefoonnummer waar je naar kunt bellen als je kleding wilt afgeven of iets wilt vragen. Vrijwilligers voor deze activiteit binnen het PSC kunnen zich nog steeds opgeven bij Tetty Rooze.

’t Frakske
Kerkstraat 57, 2060 Antwerpen – T: 03-235 72 90

De winkel wordt door vrijwilligers open gehouden op maandag van 12u-16u, op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13u-16u30 en op zaterdag van 11u-16u

* Door tewerkstelling aan te bieden in het kader van artikel 60 treedt het OCMW op als werkgever met als doel de cliënten het vereiste aantal arbeidsdagen te laten presteren om in regel te komen met de sociale zekerheid en om de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen. Deze vorm van tewerkstelling dient om deze personen na een lange periode van inactiviteit te motiveren om te werken en te leren organiseren. Door de ervaring een zinvolle en loonvormende arbeid te verrichten zal men zich meer gewaardeerd voelen. Dit verhoogt het zelfbeeld en helpt om zich te handhaven in de samenleving. Tijdens de tewerkstelling wordt begeleiding voorzien op de werkvloer. Het is bedoeld voor iedereen die beantwoordt aan de voorwaarden om van een leefloon te genieten.

Nieuwsberichten


21 Jun 2012
Ingezonden door: Tetty Rooze

Door de herstructurering vallen deze twee werkingen niet langer onder de verantwoordelijkheid van het PSC Vluchtelingenwerk. 
Zij worden vanuit het sociaal-activeringsinitiatief van de Terp, Traverso (tel: 03/2260967) begeleid. Voor het Frakske betekende dit een materiële renovatie en professionele inzet in de persoon van Ingrid die zowel het Frakske (tel: 03/2357290 of 0475/752205) als de Boetiek Uniek van IVCA (tel: 03/2381693) onder haar vleugels heeft genomen. Het team is versterkt met nog twee bijkomende art 60-ers. Ze zijn nu ook op zaterdag open.