NOORD-KUNST


Het project 'Noord-Kunst' is een initiatief van het Protestants Sociaal Centrum. Het idee van een kunstproject is ontstaan vanuit het feit dat veel getalenteerde vluchtelingen en kansarmen niet de mogelijkheid hebben hun werken tentoon te stellen wegens de hoge huurprijs en ontoegankelijkheid van de galerijen.

Het PSC wil deze kunstenaars wél de kans geven hun werken aan het publiek te tonen. Daarom stelt ze haar laagdrempelige onthaalruimte in de Lange Stuivenbergstraat 54, 2060 Antwerpen open als tentoonstellingsruimte. Door middel van tentoonstellingen wordt getracht de interculturele kloof tussen vluchtelingen, kansarmen, mensen uit de buurt en het brede publiek te dichten.

Kunst wordt gebruikt als katalysator om de positieve omgang te bevorderen. Kansarmen en vluchtelingen kunnen hierbij op een heel laagdrempelig niveau kennis maken met kunst en cultuur van over de hele wereld en hier ook in participeren.

In 2011 zorgden Lief en Avdia voor de verschillende tentoonstellingen in de ontmoetingsruimte. Daarnaast verzorgden zij ook creatieve activiteiten voor de jongeren . Ze werkten mee met de dag van Armoe Troef in de Protestantse Kerk in de Bexstraat waar onder anderen de vluchtelingenjongeren hun werk tentoonstelden. Op die dag waren er ook werken van Avdia zelf te zien naast het werk van Carmen, die lid is van het Open Huis.

Een hoogtepunt in 2011 was de tentoonstelling van de vrouwenwerking nav 25 jaar Vluchtelingenwerk. De verschillende kunstwerken vertelden allemaal een verhaal van hoe zij hun vlucht- en migratieverhaal zagen. Ze verbeeldden dit oa via kleipoppetjes verward in een netwerk van hoop en wanhoop. Ook de mozaïekjes spraken tot de verbeelding.

Eind 2011 namen we afscheid van Lief, die jarenlang dit kunstenaarsproject trok. Avdia zet het nu verder.
 

Nieuwsberichten


27 Apr 2012
Ingezonden door: Ina Koeman

Het project wordt na het afscheid van Lief deze maand verder gezet door Avdia en Lu-anne We zijn blij dat er een opvolgster gevonden is voor Lief en wensen het nieuwe kunstduo van Noordkunst veel succes!