WERKGROEP VerZET-je


Via de Projectwerking wil PSC Open Huis een bijdrage leveren aan de structurele armoedebestrijding.

De werkgroep "VerZet-je" speelt een belangrijke rol binnen die projectwerking: het zijn de mensen die de actie- en denktank van PSC Open Huis vormen. We werken telkens gedurende een bepaalde periode rond eenzelfde thema, dat we samen kiezen. We brengen ervaringen samen, verzamelen knelpunten en formuleren voorstellen aan het beleid. "Van onderaf" worden zo de maatschappelijke problemen én mogelijkheden bekeken.

Gezondheid, sport en sociaal isolement & eenzaamheid waren lange tijd belangrijke thema's binnen de projectwerking. We blijven deze thema's opvolgen.
 
Momenteel wordt gewerkt rond een nieuw thema, namelijk “nadenken over later” – over wanneer, hoe en welke beslissingen mensen in armoede nemen bij de consequenties van het ouder worden”
De werkgroep VerZet-je komt twee keer per maand samen. Bekijk voor de geplande activiteiten van deze maand de  activiteitenkalender.