SOLIDAIR


Nieuwsberichten

Pagina 1 van 19  > >>


17 Mar 2015
Ingezonden door: Timor Nonneman

Gezinszorg Villers vzw heeft steeds bijzondere aandacht geschonken aan de zwaksten in onze samenleving en specifiek aan mensen die in armoede leven. De laatste jaren echter, is het aandeel van gezinnen en ouderen die in armoede leven binnen deze organisatie sterk toegenomen. De situaties waarin gezinszorg (en aanvullende thuiszorg) wordt aangeboden, worden ook steeds complexer. Het is niet langer evident voor verzorgenden of maatschappelijk werkers om na te gaan wat nu de precieze noden en verwachtingen zijn en hoe deze gezinnen en ouderen het best ondersteund kunnen worden. 

En wie kan beter op deze vragen antwoorden dan de mensen in armoede zelf?     


4 Mar 2015
Ingezonden door: Timor Nonneman

Vandaag was het een prachtige dag! De lente is al begonnen en het energieniveau stijgt pijlsnel! Tijd om nog eens buiten te komen dus. Met een reeks van 38 activiteiten die bijna allemaal gratis zijn, voorzien we een betaalbaar aanbod van recreatieve activiteiten, maar hebben we ook aandacht voor maatschappelijke thema's waar we dagdagelijks mee te maken krijgen. 

Deze maand staat er onder andere op de kalender:

 • Project Poëzie en verbeelding ism Lies van Gasse en Marc Neys
 • Gezonde kookworkshop
 • Prachtige lentewandeling in Heffen
 •  Onze nieuwe zwemgroep "Miramar Noord"
 • Toneelvoorstelling ,,Dood van een Handelsreiziger"
 • Bezoek aan het Margrittemuseum te Brussel
 • Filmvertoning Feel My Love in cinema Klappei
 • Computercursus in Centrum Kauwenberg 
 • ...

Download hier onze kalender voor meer info en details over de activiteiten.


10 Feb 2015
Ingezonden door: Timor Nonneman

De griep is in't land en ook wij hebben ervan geweten :-)

Maar hier dan eindelijk onze activiteitenkalender van februari. Het is een korte maand, maar er staan toch 35 activiteiten op het programma.

 • Computercursus op Centrum Kauwenberg op dinsdag 10/02 en 24/02
 • TV Salon in teken van Valentijn met de film "Tony en Angele" met nadien een heerlijke maaltijd op 11/02
 • Poëzie in den Hopsack op 12/02
 • Wekelijks netbal op vrijdagmiddag
 • Kegelen aan 3euro voor 2 uur spel en plezier
 • Wandeling van Lier naar Nijlen aan 4 euro (incl trein)
 • Korte wandeling in de Oude landen en Ekerse Putten
 • Gezonde kookworkshop
 • Buurt aan den Toog in Buurthuis de Buurt
 • Revue 't Seef Leeft met Vitalski en andere bekende Antwerpenaren
 • Wekelijks zwemmen op dinsdag
 • Themavergadering Verzet-je over rusthuizen en de kostprijzen
 • Bingo met prachtige prijzen op 25/02
 • Film in Cinema de Klappei (vrije bijdrage)
 • en nog veel meer
Download hier onze kalender voor meer info en details over de activiteiten.

8 Jan 2015
Ingezonden door: Timor Nonneman
In 2015 verhuist PSC-Open Huis naar een eigen locatie!
Het pand is gelegen in de Schoolstraat 5, 2060 Antwerpen - een verhuis van exact 30m uit onze huidige locatie in de Lange Stuivenbergstraat. We blijven dus in de buurt! Als de verbouwingswerken zoals gepland verlopen, hopen we in de maand maart hopen deze locatie te betrekken.
 
Door de fusie van CAW Antwerpen, komen in het gebouw van het PSC de Vluchtelingendiensten van CAW de Terp en van CAW de Mare te zitten.
 
 
 
In de maand januari ziet onze programmatie er als volgt uit:

4 Dec 2014
Ingezonden door: Timor Nonneman

De laatste maand van het jaar is van start gegaan! Wie nog wil meespreken over de belevenissen bij Open Huis in 2014, moet zich haasten om nog activiteiten mee te doen ;-)

Deze maand vind je onder andere op de kalender:

 • -Winterse wandeling van St Job naar Oelegem
 • -TV salon met de film Moby Dick
 • -Poëzie in den Hopsack
 • -Infosessie over euthanasie
 • -Kerst-inn van het PSC
 • -Theater in café Kiebooms met Theater Vonk
 • -Noorderlcht – belevingsroute in Antwerpen Noord
 • -Bezoek aan de winterevenementen van Brussel
 • -Kerstinstuif bij Open Huis

 

PSC-Open Huis organiseert heel wat activiteiten op maat van mensen met een laag inkomen, mensen met een klein netwerk of mensen die op zoek zijn naar een plek waar ze onvoorwaardelijk terecht kunnen.

Bijna alle activiteiten zijn gratis tot zeer lage kostprijs en er moet geen lidgeld betaald worden. Meer informatie vind je op de kalender via deze link